You are here

Industrieel ingenieur in België : salarissen en voordelen in 2017

De industrieel ingenieursfunctie verzekert professionele en intellectuele mogelijkheden. Maar hoe zit het met het salaris en de bijkomende voordelen verleend aan deze kaderleden van technisch niveau? In dit artikel ontdekt u een gedetailleerde studie over de salarissen en voordelen van een Belgische industrieel ingenieur in 2017.

OnlyEngineerJobs.be

industrieel_ingenieur_salaris_belgië_only_engineer_jobs

> Engineering vacatures : ingenieur jobs

 

De laatste studie wat het salaris van de industriële ingenieurs betreft werd in 2014 door de FABI uitgevoerd. De bedragen in dit artikel werden ingeschat op basis van een voltijdbaan en een jaar van 13,92 maanden (12 maanden salaris, een eindejaarspremie van 1 maand en een dubbele vakantie-uitkering van 0,92 maanden).

In het algemeen stijgt het salaris ven een industrieel ingenieur mee met het aantal jaren ervaring. Het is belangrijk om te weten dat die toeneming niet alleen maar verbonden is met de ervaring. Het hangt ook af van welke professionele route de ingenieur neemt door de jaren heen. De verschillende richtingen worden gedetailleerd verder in dit artikel. De volgende grafiek illustreert de evolutie van de salaris mediaan (minimale loon verdiend door 50% van de industriële ingenieurs in België):

mediane-moyenne-salaires-ingénieurs-industriels-onlyengineerjobs

De grafiek toont ons dat de mediaan van de openbare sector hoger is dan die van de privésector tijdens de eerste jaren van de ingenieur op de arbeidsmarkt. Maar wees ervan bewust dat de privésector echter meer bijkomende voordelen biedt. De bijkomende voordelen compenseren dan dat verschil in vaste salaris. De volgende tabel illustreert de evolutie van de mediaan en het gemiddelde van de maandelijkse brutosalarissen van de industriële ingenieurs in België volgens de dienstjaren sinds het eerste diploma:

salaires-ingénieurs-industriels-ancienneté-expérience-onlyengineerjobs

Zo merken we dat het salaris van een industrieel ingenieur in 10 jaar niet echt wordt verdubbeld. Het is wel mogelijk voor sommige professionelen maar het is dan meer verbonden met de loopbaan dan met de ervaring. In vergelijking met andere professionele categorieën krijgen alleen de artsen en apothekers veel hogere lonen. Maar artsen en apothekers zijn vaak onafhankelijk terwijl de industrieel ingenieur kaderlid is.

Het loon van een industrieel ingenieur is gevoelig aan de grootte van het bedrijf. Dus, zoals de volgende grafieken het tonen zal het salaris van de industrieel ingenieur hoger zijn in de grotere bedrijven dan in de kleinere:

salaires-ingénieur-industriel-taille-entreprise-onlyengineerjobs

NB: Wanneer we ingenieurssalarissen vergelijken volgens verschillende criteria gebruiken we altijd de medianen per promotiejaar. De bedoeling is om het salaris van twee ingenieurs van eenzelfde promotie te vergelijken zodat de verschillen in verband met salarissen niet te wijten zijn aan dienstjaren factoren.

Het salaris van een industrieel ingenieur in België is ook verbonden aan zijn activiteit domein (of beroep) en ook aan de sector waarin hij actief is. De twee volgende grafieken analyseren die twee aspecten (grafieken die de burgerlijke ingenieurs, de bio-ingenieurs en de industriële ingenieurs bevatten):

salaires-ingénieur-industriel-secteur-onlyengineerjobs

salaires-ingénieur-industriel-domaine-activité-onlyengineerjobs

We merken dus dat de volgende activiteit domeinen financieel aantrekkelijker zijn voor de industriële ingenieurs in België:

  • Handel, verkoop, technical sales, klantenservice
  • Productie, uitbating, onderhoud en technische diensten
  • Directoraat-generaal, bestuur en executieve diensten.
  • Interne en externe communicatie.
  • Marketing.
  • Logistiek en verdeling

> Ingenieur jobs : engineering vacatures

In tegenstelling, toont het onderwijs lagere lonen. Zo is het ook voor de beroepen gericht op het milieu en zijn bescherming. De intensieve activiteit sectoren in kapitaal bieden in tegendeel de beste mogelijkheden op het gebied van salaris.

De Brusselse en Vlaamse regio’s bieden de beste salarissen aan als we het hebben over de boven kant van de mediaan. Het verschil van salaris heeft te maken met de sectoren die aanwezig zijn in de Brusselse en Vlaamse regio’s vergeleken met de aanwezige sectoren in de Waalse regio.

Een extra opleiding heeft een belangrijke impact op de inkomsten van de industrieel ingenieur in België. Ongeveer 52% van de Belgische industriële ingenieurs doen een extra opleiding in gevarieerde domeinen. Volgens het ingenieurstype worden de extra opleidingen in de volgende domeinen uitgevoerd:

salaires-ingénieur-industriel-formation-complémentaire-onlyengineerjobs

De impact van de extra opleidingen die een industrieel ingenieur volgt worden hieronder getoond:

salaires-ingénieur-industriel-formation-complémentaire-impact-onlyengineerjobs

We kunnen gemakkelijk zeggen dat een opleiding in een technische of wetenschappelijke domein geen impact heeft op het salaris van een Belgische industrieel ingenieur. Het is omgekeerd met de opleidingen die gericht zijn op human resources, marketing en economie (financiën, management en MBA). Dat soort opleidingen trekken de salarissen van de gekwalificeerde ingenieurs omhoog. Deze tendens heeft te maken met het feit dat het behalen van zo’n diploma vaak samen gaat met een verandering van beroep maar ook van verantwoordelijkheid (overgaan naar een executief/strategisch niveau in het bedrijf). Het bezit van een Doctoraat of een PhD is niet meteen synoniem van salaristoeneming voor de Belgische industrieel ingenieur. De tijd dat werd ingestoken voor het behalen van zo’n titel wordt niet financieel gecompenseerd door inkomsten van de privésector. Bovendien zal de doctoraal kandidaat vertraging hebben op het gebied van wettelijke en extra-wettelijke pensioenen. Er moet ook worden vermeld dat de industriële ingenieurs die een cursus op een hogeschool hebben gevolgd niet direct toegang hebben tot een cursus voor onderzoek of Doctoraat (PhD). Ze zullen eerst een upgrading moeten doen om hun universitaire richting te mogen volgen.

Uiteindelijk krijgt de Belgische industrieel ingenieur vaak een gevarieerd paneel van bijkomende voordelen. De voordelen kunnen heel gecontrasteerd zijn volgens dat de industrieel ingenieur actief is in de openbare- of privésector. De volgende grafiek toont het percentage van ingenieurs dat een voordeel van specifieke natuur krijgt volgens dat de ingenieur in het privé of openbaar werkt:

salaires-avantages-natures-ingénieurs-industriels-onlyengineerjobs

We merken dus dat een groot gedeelte van de Belgische industriële ingenieurs dat actief is in de privésector een uitgebreid paneel van bijkomende voordelen krijgt. Meer dan 50% van de respondenten verklaart diverse voordelen te krijgen.

Een andere vorm van voordelen zijn de wisselende inkomen (premies, toegang tot een werknemersoptiesysteem of aandelenopties). 27% percent van de ondervraagde Belgische industriële ingenieurs verklaart in aanmerking te kunnen komen met premies van de werkgever. Dat percentage betreft gewoon de privésector. De gewoonte is bijna niet bekend in de openbare sector. De ontvangen bedragen in de vorm van premies zijn tussen 0 en 15% (grootste gedeelte tussen 0 en 5%) van het jaarlijks salaris waard. De kans om acties of werknemersopties te verkrijgen is kleiner. 10 a 26% van de Belgische industriële ingenieurs verklaart toegang te hebben tot dat soort programma’s.

De resultaten van deze studie uit 2014 kunnen natuurlijk worden geïnterpreteerd voor 2017. In het algemeen tonen de Belgische werkers een salaristoeneming van ongeveer 2,8% sinds 2016. De toeneming is in groot gedeelte te wijten aan de inflatie, maar blijft significant voor de technische functies zoals ingenieur en ICT-specialist. Zij krijgen de grootste salaristoeneming.

Als conclusie kunnen we wijzen naar de factoren die het salaris ven de Belgische industrieel ingenieur positief beïnvloeden:

  • In een groot bedrijf werken
  • Werken voor een managementfunctie of een andere functie waar de engineersvaardigheden herkend zijn
  • In het bezit zijn van een extra diploma in economie, financiën of management.
  • Meertaligheid is onmisbaar in een carrière van ieder ingenieur, al is het onafhankelijk van de technische vaardigheden

> Lees ook : Wat is een ingenieur in Belgïe ?

> Lees ook : Hoe wordt je ingenieur in Belgïe ?

> Lees ook : Ontdek meer informatie over de verschillende beroepen als ingenieur

> Lees ook : De volledige enquête van de FABI

Hebt u een suggestie of commentaar ten opzichte van de inhoud van het artikel ? Verschijnt u instelling niet ? Neem contact op via hello@onlyengineerjobs.com