Skip to main content

Technical Architect

Ook in deze ongekende periode blijft de P&V Groep aanwerven. We passen ons echter aan de maatregelen van de federale overheid aan en gaan over op digitale rekrutering. Zo garanderen we de veiligheid en het welzijn van iedereen.

Taken

Als Technical Lead/Architect ben je E2E technisch verantwoordelijk voor de diverse componenten in het domein ‘Digitalisatie', meer bepaald Inbound en Outbound.

Daarnaast geef je support aan de Domain Expert en Solution Analisten voor het uitwerken en implementeren van evoluties in het domein Digitalisatie. Je behoudt het overzicht in een complex technisch landschap en bent in staat om specialisten in diverse domeinen met mekaar te laten communiceren.

Het gaat om technisch complexe systemen met heel wat onderlinge integraties. Bovendien is het steeds noodzakelijk om de globale impact van aanpassingen of nieuwbouw nauwkeurig op te volgen.

Je bent een aanspreekpunt van eindgebruikers om technische aspecten of functionele noden af te stemmen

Je begeleidt collega's (al dan niet in de rol van projectleider of Team Master) met eindverantwoordelijkheid voor uitgevoerd werk (kwaliteitscontrole).

Samengevat :

de kwaliteit, de gebruikersvriendelijkheid en performantie van de geïntegreerde systemen garanderen en een referentierol spelen in de ontwikkelingsomgeving om kwaliteitsvolle systemen te leveren die beantwoorden aan de gekende en vooraf gedefinieerde standaarden binnen de overeengekomen planning.

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de team

1: Systeemontwikkeling

Programma's schrijven, verbeteren en testen op basis van gedetailleerde analyses; integratie-, regressie- en performantietests uitvoeren om de samenhang en interactie met de andere componenten van de toepassingen te controleren

teneinde de gewenste systemen te ontwikkelen, waarbij de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de geïntegreerde systemen wordt gegarandeerd.

2: Technisch ontwerp

De functionele analyse vertalen in een technische analyse om een kader te scheppen waarbinnen het systeem zal worden gerealiseerd en een globale en gedocumenteerde technische analyse opstellen teneinde op een gestructureerde en efficiënte manier een beheersbaar systeem te creëren dat beantwoordt aan de standaarden en geïntegreerd is in het landschap van bestaande IT-systemen.

3: Acceptatietesten

Het IT-team ondersteunen bij de uitwerking van een acceptatietestomgeving en de gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van die testen; de resultaten hiervan kritisch analyseren en de nodige aanpassingen aanbrengen (of laten aanbrengen)

teneinde vóór de implementatie na te gaan of de ontwikkelde toepassing tegemoetkomt aan de aanvankelijk geformuleerde noden en kwaliteitseisen.

4: Implementatie

Implementatie en follow-up van de nieuwigheden (programma's, parametrisatie, documentatie, ...), rekening houdend met eventuele interacties met andere domeinen en na akkoord van de business; technische ondersteuning bieden bij de implementatie van belangrijke projecten

teneinde een goed verloop te garanderen.

5: Analyse en klantgerichtheid

- Analyseren van functionele en technische standpunten of van probleem (functioneel en/of technisch),

- deze begrijpen alsook de technische impact inzien

- de nodige interactie met de aanvragers hebben (oplossing testen, validering van de business vragen, kleine functionele noden afstemmen met de eindgebruikers)

Teneinde de noodzakelijke verduidelijkingen, aanpassingen, correcties, verbeteringen en/of uitbreidingen van de bestaande systemen (programma's, documenten voor afdruk en/of voor het parametriseren) te begrijpen

en zodat de voorgestelde oplossingen zo goed mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de klant.

6: Naleving van de standaarden

De geldende standaarden binnen de onderneming naleven, input geven om ze te optimaliseren en actief waken over de toepassing ervan in het kader van de projecten,

Teneinde applicaties op een uniforme manier te ontwikkelen.

Contrôle de qualité, Business, Analyse, Veiligheid, Nieuwbouw, Orientation client, Impact, Integratie, Orientation, Néerlandais, Frans, Kwaliteitscontrole, Design, Technische analyse, Planification, Production, SPEL, Sécurité, Systeemontwikkeling, Informatica, Business, Informatique, Ontwikkelingswerk, Bien-être, Impact, Ensemble, Français, Planning, Recrutement, Analyse technique, Methodologie, Acceptatietesten, Communiceren, Ontwerpen, Technologie, Esprit d'équipe, Numérisation, Vertaling, Finale, Paysage, Test de validation, Communication, Schrijven, Engelse taal, Ce Non, Analyse, Nederlands, Méthodologie, Adaptations

Technical Architect

Le Groupe P&V - De P&V Groep, Brussel
Type contract: 
Thuiswerk
Functiecategorie: 
ICT, Developer, Productie, Kwaliteit / Veiligheid, Technical Architect
Opleidingsniveau: 
Master
Deadline sollicitatie: