Skip to main content

Warning message

(Junior) Business Developer

SCK•CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 700 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Onze ontwikkelingen resulteerden al in een lange lijst van innovatieve en toekomstgerichte toepassingen voor de medische wereld, de industrie en de energiesector. Onze expertise is wereldwijd erkend.

Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht:

  • Veiligheid van nucleaire installaties
  • Doordacht beheer van radioactief afval
  • Bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling

SCK•CEN werkt samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland.

De werking van SCK•CEN heeft op talrijke vlakken rechtstreekse invloed op het dagelijkse leven in onze samenleving. Naast onze activiteiten als onderzoekscentrum, organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.

Functieomschrijving:

De (Junior) Business Developer werkt verschillende analyses uit (marktanalyse, kostberekeningen, beschikbare middelen, kosten/baten, ...) om met deze gegevens robuuste business plannen op te stellen voor het aanboren van nieuwe markten en het uitvoeren van nieuwe investeringen om te beantwoorden aan vragen vanuit de markt. Hij/zij zal ook de nodige dossiers voorbereiden en presenteren aan het betrokken management (Instituutsdirecteuren, Management Comité, ...).

De Business Development Advisor rapporteert aan het Diensthoofd Commercialisatie en Marketing. Hij/zij zal:
• Marktanalyses uitvoeren voor de domeinen die SCK•CEN wil ontwikkelen om zo de nodige input te verschaffen voor adequate business plannen;
• Helpen bij het structureren van de offertes van het SCK•CEN en inbreng leveren m.b.t. de prijsstrategie van aangeboden diensten en goederen;
• De nodige datasets en informatie identificeren voor het uitwerken van robuuste business plannen die rekening houden met de specifieke R&D en nucleaire dimensie van de activiteiten van het SCK•CEN (zoals bijvoorbeeld veiligheid, radioprotectie, niet-proliferatie, controle op handel voor duaal gebruik/“dual use”, vertrouwelijkheid, ...);
• Business plannen schrijven en evalueren voor projecten a rato van enkele tienduizenden tot enkele tientallen miljoenen euro's.
• Marktkennis vergaren om een duidelijk beeld te krijgen van de marktdynamiek om zo offertes bij te sturen en markt ondersteunende acties uit te werken;
• Samenwerken met wetenschappelijke experten, inschatten welke toegevoegde waarde nieuwe producten en diensten kunnen creëren en hoe deze waarde actief gevaloriseerd kan worden;
• Op regelmatige basis de verschillende producten en diensten die het SCK•CEN aanbiedt  evalueren en updaten;
• Een actief netwerk van klanten en (potentiële) partners uitbouwen en onderhouden en tegelijkertijd deelnemen aan activiteiten van relevante industriële verenigingen;
• De deelname organiseren van het SCK•CEN aan handelsbeurzen, conferenties, seminaries en congressen die relevant zijn voor de business development activiteiten en aanwezig zijn op deze events.

Profiel:

• Je hebt een universitair diploma in wetenschappen of toegepaste wetenschappen (bij voorkeur aangevuld met een MBA) of een diploma handelsingenieur;
• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in internationaal business development, meer bepaald verkoop en distributie van technologische goederen en diensten aan grote industriële of institutionele spelers;
• Kennis van nucleaire energie en/of ioniserende straling en/of R&D contracten is een pluspunt;
• Je hebt relevante ervaring m.b.t. het schrijven van business plannen en het uitvoeren van marktanalyses voor producten en diensten ter waarde van enkele tienduizenden tot enkele honderduizenden euro's;
• Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en beheerst zowel het Nederlands en het Frans goed (of je bent bereid deze talen aan te leren);
• Je bent flexibel en bereid tot reizen voor kortere periodes, voornamelijk in Europa en op minder frequente basis eventueel in de rest van de wereld;
• Je kijkt ernaar uit te werken in een omgeving gedreven door wetenschap en wetenschappelijk onderzoek;
• Je hebt een analytische geest met aandacht voor details, je bent een goede communicator en beschikt over goede interpersoonlijke skills;
• Je bent klantgericht en hebt goede onderhandeling vaardigheden; autonoom handelen en initiatief nemen schrikt je niet af terwijl je tegelijkertijd ook een goede teamspeler bent;
• Je bent bereid te werken in Mol, in een beveiligde omgeving, aan projecten gericht op vredelievende toepassingen van ioniserende straling.

Aanbod:

  • een uitdagende en afwisselende job
  • kansen tot zelfontwikkeling en veel opleidingskansen binnen en buiten uw vakgebied
  • een boeiende, internationale en hooggekwalificeerde werkomgeving
  • een aantrekkelijk loon met een mooi pakket aan extralegale voordelen
  • een landelijke en groene omgeving, zonder file-stress

(Junior) Business Developer

SCK-CEN, Mol
Type contract: 
Vast contract, onbepaalde duur
Functiecategorie: 
Sales Engineer, Sales Manager
Opleidingsniveau: 
Bachelor
Master
Ervaringsniveau: 
Geen ervaring
Carriereniveau: 
Graduate
Naam van recruiter: 
SCK-CEN