Skip to main content

Warning message

  • Op deze vacature kan niet meer worden gesolliciteerd. Zoek jobs.

Doctoraatsbursaal Informatica KULAK

Doctoraatsbursaal Informatica KULAK

BAP-2019-488

Wij zijn op zoek naar een wetenschappelijk medewerker voor de afdeling Computerwetenschappen binnen de groep Wetenschap & Technologie van KU Leuven Kulak. De groep Wetenschap & Technologie van KU Leuven Kulak verzorgt het onderwijs in een brede waaier van bacheloropleidingen wetenschappen, onder andere in informatica, wiskunde en fysica, en in de doorstroomoptie naar burgerlijk ingenieur. Binnen deze groep zijn er verschillende Research Teams operationeel. Deze zijn zeer internationaal samengesteld. Dit maakt dat de Groep Wetenschap & Technologie een erg multi-disciplinaire en stimulerende werkomgeving is voor haar stafleden, medewerkers en studenten. Het onderwijs in de informatica en de computerwetenschappen wordt verzorgd door twee professoren computerwetenschappen die resideren op KULAK, en bijkomend ondersteund door professoren van de campus in Leuven. De in Kortrijk residerende professoren hebben er elk hun eigen onderzoeksgroep. Prof. Patrick De Causmaecker werkt op
combinatorische optimalisatie (CODeS) en Prof. Weyns werkt op software ontwerp voor zelf-adaptieve systemen. (Distrinet). We zoeken een gemotiveerde medewerker die binnen één van deze groepen wil meewerken in een doctoraatsproject, gecombineerd met een onderwijstaak.

Het onderzoek binnen de CODeS groep betref thet oplossen van complexe beslissingsproblemen met (vele) discrete veranderlijken en waarvoor complete methodes die optimaliliteit kunnen garanderen niet werkbaar zijn. Voorbeelden uit de praktijk zijn logistiek, planning en scheduling, layout van gebouwen, ... Prof. Patrick De Causmaecker is geïnteresseerd in methoden die de mathematische modellen voor deze problemen en de bijhorende algoritmen kunnen aanvullen met informatie en kennis die verborgen is in de data. Zie de werkgroep over Data Science en Optimalisatie https://www.euro-online.org/websites/dso/

Het onderzoek rond zelf-adaptiviteit richt zich op het ontwikkelen van software systemen die in staat zijn om zelfstandig om te gaan met onzekerheden tijdens de uitvoering die moeilijk voorspelbaar zijn tijdens de ontwikkeling van de software. Een voorbeeld is een Internet of Things applicatie voor het monitoren van de luchtkwaliteit in een stad waarbij de communicatie tussen de onderdelen onderhevig is aan veranderende omgevingsfactoren, de beschikbaarheid van externe diensten kan wijzigen, ... Prof. Danny Weyns bestudeert rigoureuze maar schaalbare modellen voor de analyse van de kwaliteiten van dergelijke systemen tijdens de uitvoering, waarbij o.a. machine learning technieken worden toegepast. Voor meer info zie: https://people.cs.kuleuven.be/danny.weyns/

Als wetenschappelijk medewerker heb je en ontwikkel je belangstelling voor de onderzoeksthema's in een onderzoeksgroep van de Informatica afdeling op KU Leuven Kulak.

Onder begeleiding van een resident ZAP-lid start je met je eigen onderzoek in een lopend onderzoeksthema, waarbinnen je samen met je promotor ijvert voor projectfinanciering of het verwerven van een extern gefinancierd onderzoeksmandaat.

Je werkt samen met collega's onderzoekers zowel te Kortrijk, als in onderzoeksgroepen nationaal en internationaal, waarmee het lokale researchteam samenwerkt.

Je hebt belangstelling en je bent bereid en in staat om onderwijstaken met betrekking tot informatica vakken in de Bachelor Informatica, Wiskunde en Fysica, zowel voor de opleidingen binnen wetenschappen als voor ingenieurswetenschappen in het opleidingsaanbod van Kulak, te ondersteunen en in het Nederlands te verzorgen. Bij de meeste van deze opleidingsonderdelen horen oefeningen-sessies of practica en is een zichtbare aanwezigheid op de Campus Kulak Kortrijk vereist.

Je beschikt over een recent diploma of je behaalt dit academiejaar je diploma van master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen, of van master in (toegepaste) Informatica of van een andere Master in Wetenschappen en Technologie waarbij je kan aantonen over ruime achtergrond in Computerwetenschappen of Informatica te beschikken.
* Je behaalde tijdens je studies een onderscheiding.
* Je kunt zelfstandig werken en goed samenwerken in een team.
* Je beschikt over vlotte schriftelijke en mondelinge Nederlandse taalvaardigheid en je kan lesgeven in het Nederlands voor een groep studenten.
* Je hebt interesse in eenvooruitstrevend onderzoek, zin voor initiatief en presenteert graag en goed over het onderzoek dat je boeit.

Wij bieden een aanstelling als wetenschappelijk medewerker voor de duur van 1 jaar hernieuwbaar tot een totale duur van 4 jaar. Deze aanstelling kan met onmiddellijke ingang van start gaan, uiterlijk op 1 september 2019.

Vul contactpersonen aan in stap 1 "Context vacature" en hergenereer deze tekst.

Doctoraatsbursaal Informatica KULAK

KU Leuven, Leuven
Junior IT Engineer