You are here

Ingenieur mechanica: beroep, salaris, opleiding, school, universiteit, jobs

Ontdek de ingenieur mechanica door middel van informaties over het beroep, de salarissen, de scholen/universiteiten waar je gevormd kunt worden en de geassocieerde banen/jobs.

OnlyEngineerJobs.be

mechanica_ingenieur_only_engineer_jobs

De ingenieur mechanica is de specialist van de mechanismen en voertuigen die in de maatschappij of in de industrie gebruikt worden. Door zijn vaardigheden in natuurkunde, wiskunde, mechanische engineering te gebruiken, ontwikkelt de ingenieur mechanica zich binnen een tal stimulerende en verrijkende activiteit domeinen:

 • Mechanische systemen ontwikkelen die toegepast zijn aan de industrie en de maatschappij.
 • Robotiseerde processen in de industrie implementeren
 • De stromingsleer aanpassen aan de aerodynamische voertuigen of aan industriële afzet.
 • Fabricatie processen ontwikkelen voor industriële onderdelen (lassen, kwaliteitscontrole, vormgeving, enz.).
 • Veel andere uitdagingen wachten op de ingenieur mechanica.

> Lees ook : Wat is een ingenieur in België ?

> Lees ook : Hoe wordt je ingenieur in België ?

 

Beroepskenmerken

De ingenieur mechanica toont gemeenschappelijke beroepsvaardigheden met de andere ingenieurs:

 • Curieus van natuur wat betreft de technologieën
 • Bezorgd om ingewikkelde problemen op te lossen (zowel concrete als abstracte)
 • Gestructureerde geest en analyst
 • Transversale kennis in wiskunde en wetenschappen in het algemeen

Persoonlijke kenmerken

De ingenieur is een belangrijke professioneel binnen een bedrijf. Vanwege zijn verantwoordelijkheden en zijn frequente interacties met zijn collega’s die technicus zijn of niet, moet de ingenieur bepaalde sociale vaardigheden ontwikkeld hebben:

 • Bezitten over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvermogen
 • In groep werken
 • Aanpassingsvermogen en polyvalentie

Professionele omgeving

De ingenieur mechanica is bereid om dagelijks om te gaan met concrete en gevarieerde situaties. Het spreekt dus vanzelf dat hij zich in verschillende sectoren bevindt die verbonden zijn met zijn vakgebied zoals de auto-industrie, de luchtvaartindustrie of de constructiewerkplaatsen. De ingenieur mechanica kan zowel in studiebureaus als in laboratorium werken of nog op het terrein ook.  

Salaris van een ingenieur mechanica

Om meer te weten over het salaris van de ingenieur mechanica kunt u onze artikel raadplegen.

> Lees ook : Salarissen en voordelen van burgerlijk ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van bio-ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van industrieel ingenieur in België in 2017

 

Opleiding die toegang geeft tot het beroep

De toegang tot de functie van ingenieur mechanica wordt gereguleerd door het behalen van een hoger onderwijs diploma van het lange type (Master – 5 jaar). Het is mogelijk om de volgende cursussen te volgen om toegang te hebben tot het beroep:

 • Universiteit Gent Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
 • KU Leuven – Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

Engineering vacatures in België

Ontdek alle bestaande engineering vacatures voor ingenieur mechanica  op Only Engineer Jobs.

> Vacatures: ingenieur jobs

Hebt u een suggestie of commentaar ten opzichte van de inhoud van het artikel ? Verschijnt u instelling niet ? Neem contact op via hello@onlyengineerjobs.com