You are here

Ingenieur-architect: beroep, salaris, opleiding, school, universiteit, jobs

Ontdek de ingenieur-architect door middel van informaties over het beroep, de salarissen, de scholen/universiteiten waar je gevormd kunt worden en de geassocieerde banen/jobs.

OnlyEngineerJobs.be

Ingenieur_architect_only_engineer_jobs

De ingenieur-architect is gespecialiseerd in het ontwerpen van gebouwen (van de gezinswoning tot de grootschalige gebouwencomplexen). Door zijn stevige kennissen in de wetenschappen en wiskunde ontwikkelt de ingenieur-architect zich binnen een tal stimulerende en verrijkende activiteit domeinen:

 • De energiebronnen die door het gebouw worden gebruikt effectief beheersen.
 • Zorgen voor het welzijn van de inwoners van het toekomstig gebouw.
 • De plannen opstellen en zorgen dat het project artistieke kenmerken bevat.
 • Veel andere uitdagingen wachten op de ingenieurarchitect.

> Lees ook : Wat is een ingenieur in België ?

> Lees ook : Hoe wordt je ingenieur in België ?

 

Beroepskenmerken

De burgerlijk ingenieur-architect toont gemeenschappelijke beroepsvaardigheden met de andere ingenieurs:

 • Curieus van natuur wat betreft de technologieën
 • Bezorgd om ingewikkelde problemen op te lossen (zowel concrete als abstracte)
 • Gestructureerde geest en analyst
 • Transversale kennis in wiskunde en wetenschappen in het algemeen

Persoonlijke kenmerken

De ingenieur is een belangrijke professioneel binnen een bedrijf. Vanwege zijn verantwoordelijkheden en zijn frequente interacties met zijn collega’s die technicus zijn of niet, moet de ingenieur bepaalde sociale vaardigheden ontwikkeld hebben:

 • Bezitten over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvermogen
 • In groep werken
 • Aanpassingsvermogen en polyvalentie

Professionele omgeving

De ingenieur-architect is bereid om dagelijks om te gaan met concrete en gevarieerde situaties. Het spreekt dus vanzelf dat hij zich in verschillende sectoren bevindt die verbonden zijn met zijn vakgebied zoals civiele techniek projecten, consultancy of werfleiding. De ingenieur-architect is daarom heel actief op het terrein en voert concrete acties.

Salaris van een ingenieur-architect

Om meer te weten over het salaris van de ingenieur-architect kunt u onze artikel raadplegen.

> Lees ook : Salarissen en voordelen van burgerlijk ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van bio-ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van industrieel ingenieur in België in 2017

 

Opleiding die toegang geeft tot het beroep

De toegang tot de functie van burgerlijk ingenieur-architect wordt gereguleerd door het behalen van een hoger onderwijs diploma van het lange type (Master – 5 jaar). Het is mogelijk om de volgende cursussen te volgen om toegang te hebben tot het beroep:

 • KU Leuven – Bachelor/Master is de ingenieurswetenschappen: architectuur
 • Universiteit Gent Bachelor in de ingenieurswetenschappen: burgerlijk ingenieurarchitect

Engineering vacatures in België

Ontdek alle bestaande engineering vacatures voor ingenieur-architect op Only Engineer Jobs.

> Vacatures: ingenieur jobs

Hebt u een suggestie of commentaar ten opzichte van de inhoud van het artikel ? Verschijnt u instelling niet ? Neem contact op via hello@onlyengineerjobs.com