You are here

De Week van de Ingenieur

ie-net organiseert van 17 november tot 26 november voor de eerste maal de Week van de Ingenieur. ie-net wil met de organisatie van deze week het beroep van de ingenieur in de kijker zetten.

OnlyEngineerJobs.be

week-van-de-ingenieur-onlyengineerjobs

Deze eerste editie van de Week van de Ingenieur biedt ie-net de mogelijkheid om het knelpunt op de arbeidsmarkt aan te kaarten en men wil de ingenieur ook een stem geven in het maatschappelijk debat. Om dat doel te bereiken organiseert ie-net een reeks van evenementen, met als overkoepelende thema 'Industrie 4.0'.

Als ingenieursvereniging kan ie-net de transitie naar industrie 4.0 niet negeren. ‘Hoe dit er zal uitzien en wat dit voor de maatschappij betekent, zelfs binnen een redelijk korte termijn, is voor velen nog onduidelijk.  Maar we weten dat het zeker een impact heeft op de huidige werknemers en zeker ook bij de toekomstige nood aan kennis, skills en attitudes, naar de vraag naar goed opgeleide ingenieurs, alsook naar het regelgevend kader bijvoorbeeld inzake privacy en intellectuele eigendom’, klinkt het bij ie-net.

Voor het programma van de Week van de Ingenieur, klik op onderstaande link: