You are here

Partners ‘Jobs in De Grote Verbinding’ bundelen krachten om lokaal talent duurzaam te werk te stellen

De stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis engageren zich om samen zoveel mogelijk Antwerpse arbeidskrachten mee te laten bouwen aan ‘De Grote Verbinding’. De digitale handdruk hiervoor geven de vijf partners elkaar vandaag tijdens hun eerste officiële bijeenkomst.
antwerpen_jobs_de grote_verbinding

In de komende jaren zal de meest ambitieuze bouwwerf van Noordwest-Europa aan de Schelde liggen. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en de geplande overkapping op strategische locaties stuurt het auto- en vrachtverkeer onder de grond. Voor dit grootse project met als toepasselijke naam ‘De Grote Verbinding’ zullen vele werkkrachten nodig zijn met verschillende talenten.

Vijf partners gaan samen voor resultaat

Binnen het samenwerkingsverband ‘Jobs in De Grote Verbinding’ zal elke partner zich vanuit zijn sterkte of kernopdracht inzetten om collectief resultaat te behalen.

Schepen Claude Marinower, bevoegd voor economie, werk en industrie: “De coronacrisis zorgt voor veel extra uitdagingen en meer mensen die we aan de slag moeten krijgen. Dit is hét moment om mensen maximaal te ondersteunen en te begeleiden naar de juiste jobs. We moeten als stad matchmaker zijn tussen onze bevolking en het vele werk dat verricht moet worden. De ambities liggen nog hoger, maar ik ben er zeker van dat we deze samen met onze partners kunnen inlossen.”

Dit bevestigt ook Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: “Vanuit VDAB lanceerden we in 2019 al een oproep om werkzoekende jongeren een kans te geven op de Oosterweelwerven. We zetten graag onze schouders onder het partnerschap ‘Jobs in De Grote Verbinding’ om deze jongeren en andere werkzoekenden een topopleiding te bieden die hen kwalificeert voor het gevraagde werk. Daarnaast stemmen we waar nodig en nuttig af met scholen die opleidingen kunnen bieden. Dit moet de aansluiting tussen onderwijs en jobs op de werven versterken.”

Eveline Reusens, coördinator Talentenwerf, gaat nog een stap verder: “En als je je vak nu eens op de werf leerde? Met die vraag zoekt en vindt Talentenwerf ondertussen al 10 jaar bouwtalenten. We doen dat steeds in nauwe samenwerking met het bouwbedrijf dat specifieke profielen zoekt. Zo is het leren meteen op maat van de functie waarvoor werkkrachten gezocht worden. Geen betere manier om de kneepjes van het vak te leren, dan in de werkcontext zelf. Deze werf van de eeuw biedt een schitterend platform om nieuwe krachten onder te dompelen in het beroep.”

De partners zien ‘De Grote Verbinding’ bij wijze van spreken werken als een vliegwiel voor de hele bouwsector. Het project wordt de blikvanger van sterke positionerende en sensibiliserende imagocampagnes over meerdere jaren naar zowel werkgevers als potentiële werkkrachten. Geert Ramaekers, directeur Constructiv, voegt daaraan toe: “De Oosterweelwerken betekenen een positieve dynamiek voor de bouwsector en meer mensen leren onze sector kennen. Wij willen iedereen die in onze innovatieve sector wil werken, helpen de weg te vinden naar de vele bouwbedrijven actief in de provincie Antwerpen.”

De partners gaan dan ook voor een optimale instroom richting de hele bouwsector. Ze bekijken samen hoe de geplande werken de inhoud van de bouwopleidingen in het middelbaar en in het hoger onderwijs kunnen versterken, zodat deze beter aansluiten op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Door zowel voor werkzoekenden en zij-instromers (die de overstap maken vanuit een ander beroep) als schoolverlaters in te zetten op trajecten om hun vaardigheden te verbeteren, verhoogt de kwaliteit van de toeleiding naar de bouwsector.

Luc Hellemans, CEO Lantis: “De werf van de eeuw vraagt om talent, bij voorkeur lokaal talent. Daarvoor zijn we samen met onze aannemers op zoek naar heel uiteenlopende profielen: wegenwerkers, bekisters, ijzervlechters, baggeraars, ingenieurs, tekenaars, onthaalmedewerkers, ... We reiken ook de hand naar mensen die minder makkelijk hun weg vinden in het gewone circuit. Zo krijgt iedereen de kans om mee te werken aan dit unieke project en ervaring op te doen voor het leven. 

Een engagementsverklaring met toekomstperspectief

Met het ondertekenen van hun engagementsverklaring gaan de partners een  langdurige samenwerking aan om de volgende resultaten te behalen:

  • rekruterings- en selectiemiddelen optimaliseren;
  • transities die bouwberoepen doormaken naar opleidingen en onderwijs vertalen;
  • lokale onderwijscapaciteit voor profielen voor grote infrastructuurprojecten uitbreiden;
  • een op afroep en mobiel beschikbaar opleidingsaanbod voor werkzoekenden uitwerken;
  • afspraken over stage- en opleidingsplaatsen in de contracten die Lantis afsluit met aannemers, samen realiseren;
  • bouwbedrijven ondersteunen bij de opleiding van hun medewerkers;
  • ingestroomde kandidaat-werknemers duurzaam tewerkstellen en ze aldus uitzicht geven op een kwaliteitsvolle job met loopbaanperspectief.

Meer informatie is te vinden op www.degroteverbinding.be/kansenvoorjobs > tab ‘Jobs in De Grote Verbinding’.