You are here

Partners ‘Jobs in De Grote Verbinding’ bundelen krachten om lokaal talent duurzaam te werk te stellen

De stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis engageren zich om samen zoveel mogelijk Antwerpse arbeidskrachten mee te laten bouwen aan ‘De Grote Verbinding’. De digitale handdruk hiervoor geven de vijf partners elkaar vandaag tijdens hun eerste officiële bijeenkomst.
antwerpen_jobs_de grote_verbinding

In de komende jaren zal de meest ambitieuze bouwwerf van Noordwest-Europa aan de Schelde liggen. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en de geplande overkapping op strategische locaties stuurt het auto- en vrachtverkeer onder de grond. Voor dit grootse project met als toepasselijke naam ‘De Grote Verbinding’ zullen vele werkkrachten nodig zijn met verschillende talenten.

Vijf partners gaan samen voor resultaat

Binnen het samenwerkingsverband ‘Jobs in De Grote Verbinding’ zal elke partner zich vanuit zijn sterkte of kernopdracht inzetten om collectief resultaat te behalen.

Schepen Claude Marinower, bevoegd voor economie, werk en industrie: “De coronacrisis zorgt voor veel extra uitdagingen en meer mensen die we aan de slag moeten krijgen. Dit is hét moment om mensen maximaal te ondersteunen en te begeleiden naar de juiste jobs. We moeten als stad matchmaker zijn tussen onze bevolking en het vele werk dat verricht moet worden. De ambities liggen nog hoger, maar ik ben er zeker van dat we deze samen met onze partners kunnen inlossen.”

Dit bevestigt ook Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: “Vanuit VDAB lanceerden we in 2019 al een oproep om werkzoekende jongeren een kans te geven op de Oosterweelwerven. We zetten graag onze schouders onder het partnerschap ‘Jobs in De Grote Verbinding’ om deze jongeren en andere werkzoekenden een topopleiding te bieden die hen kwalificeert voor het gevraagde werk. Daarnaast stemmen we waar nodig en nuttig af met scholen die opleidingen kunnen bieden. Dit moet de aansluiting tussen onderwijs en jobs op de werven versterken.”

Eveline Reusens, coördinator Talentenwerf, gaat nog een stap verder: “En als je je vak nu eens op de werf leerde? Met die vraag zoekt en vindt Talentenwerf ondertussen al 10 jaar bouwtalenten. We doen dat steeds in nauwe samenwerking met het bouwbedrijf dat specifieke profielen zoekt. Zo is het leren meteen op maat van de functie waarvoor werkkrachten gezocht worden. Geen betere manier om de kneepjes van het vak te leren, dan in de werkcontext zelf. Deze werf van de eeuw biedt een schitterend platform om nieuwe krachten onder te dompelen in het beroep.”

De partners zien ‘De Grote Verbinding’ bij wijze van spreken werken als een vliegwiel voor de hele bouwsector. Het project wordt de blikvanger van sterke positionerende en sensibiliserende imagocampagnes over meerdere jaren naar zowel werkgevers als potentiële werkkrachten. Geert Ramaekers, directeur Constructiv, voegt daaraan toe: “De Oosterweelwerken betekenen een positieve dynamiek voor de bouwsector en meer mensen leren onze sector kennen. Wij willen iedereen die in onze innovatieve sector wil werken, helpen de weg te vinden naar de vele bouwbedrijven actief in de provincie Antwerpen.”

De partners gaan dan ook voor een optimale instroom richting de hele bouwsector. Ze bekijken samen hoe de geplande werken de inhoud van de bouwopleidingen in het middelbaar en in het hoger onderwijs kunnen versterken, zodat deze beter aansluiten op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Door zowel voor werkzoekenden en zij-instromers (die de overstap maken vanuit een ander beroep) als schoolverlaters in te zetten op trajecten om hun vaardigheden te verbeteren, verhoogt de kwaliteit van de toeleiding naar de bouwsector.

Luc Hellemans, CEO Lantis: “De werf van de eeuw vraagt om talent, bij voorkeur lokaal talent. Daarvoor zijn we samen met onze aannemers op zoek naar heel uiteenlopende profielen: wegenwerkers, bekisters, ijzervlechters, baggeraars, ingenieurs, tekenaars, onthaalmedewerkers, ... We reiken ook de hand naar mensen die minder makkelijk hun weg vinden in het gewone circuit. Zo krijgt iedereen de kans om mee te werken aan dit unieke project en ervaring op te doen voor het leven. 

Een engagementsverklaring met toekomstperspectief

Met het ondertekenen van hun engagementsverklaring gaan de partners een  langdurige samenwerking aan om de volgende resultaten te behalen:

  • rekruterings- en selectiemiddelen optimaliseren;
  • transities die bouwberoepen doormaken naar opleidingen en onderwijs vertalen;
  • lokale onderwijscapaciteit voor profielen voor grote infrastructuurprojecten uitbreiden;
  • een op afroep en mobiel beschikbaar opleidingsaanbod voor werkzoekenden uitwerken;
  • afspraken over stage- en opleidingsplaatsen in de contracten die Lantis afsluit met aannemers, samen realiseren;
  • bouwbedrijven ondersteunen bij de opleiding van hun medewerkers;
  • ingestroomde kandidaat-werknemers duurzaam tewerkstellen en ze aldus uitzicht geven op een kwaliteitsvolle job met loopbaanperspectief.

Meer informatie is te vinden op www.degroteverbinding.be/kansenvoorjobs > tab ‘Jobs in De Grote Verbinding’.

 
antwerpen_jobs_de grote_verbinding
De stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis engageren zich om samen zoveel mogelijk Antwerpse arbeidskrachten mee te laten bouwen aan ‘De Grote Verbinding’. De digitale handdruk hiervoor geven de vijf partners elkaar vandaag tijdens hun eerste officiële bijeenkomst.
op_zoek_ingenieur_belgie
België kampt met een tekort aan ingenieurs. Dat is een feit. Door het groeiende belang van wetenschap en technologie en de digitalisering van de samenleving wordt engineering steeds belangrijker. En toch vinden bedrijven niet genoeg ingenieurs.
Met meer dan 8.800 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad. De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers. Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.
week-van-de-ingenieur-onlyengineerjobs
ie-net organiseert van 17 november tot 26 november voor de eerste maal de Week van de Ingenieur. ie-net wil met de organisatie van deze week het beroep van de ingenieur in de kijker zetten.
democo-picture-onlyengineerjobs
Als algemeen aannemer beheerst Democo ieder type bouwproject, zowel nieuwbouw als renovatie van openbare, residentiële, commerciële of kantoorgebouwen over industriële complexen tot kunstwerken voor infrastructuurprojecten. We bieden daarbij alle diensten aan: van ruwbouw tot een kant-en-klaar gebouw.
nmbs-ingenieur-onlyengineerjobs
Afstuderende ingenieurs, zoals burgerlijke- of industriële ingenieurs, worden vaak al van de schoolbanken geplukt. Het lijkt wel of iedereen (jonge) ingenieurs wil binnenhalen. Maar wat wil de ingenieur zelf? We vroegen het aan drie van hen: man en vrouw, privé en overheid. “Kijk niet enkel naar je startloon, maar vooral naar je doorgroeimogelijkheden.”
Bonusly-OnlyEngineerJobs
Klassieke bonussen als hefboom voor motivatie? Nucleus, een groeiend hostingbedrijf met zo’n 35 medewerkers, vond er geen heil in. Daarom ging deze in Antwerpen gevestigde onderneming op zoek naar een alternatief, en vond die een jaar geleden in Bonusly. Dat is een peer-to-peer bonussysteem, waarbij je als medewerker zelf kiest welke collega’s de meeste erkening verdienen. We spraken met drie medewerkers van Nucleus, en vroegen wat het systeem met de zogenaamde karmapunten juist doet.
 Ingenieur Kristof van Beeck van de KU Leuven
Sint-Katelijne-Waver / Leuven - Ingenieur Kristof van Beeck van de KU Leuven heeft een veiligheidssysteem ontwikkeld dat vrachtwagenchauffeurs alarmeert wanneer zich in hun dode hoek een fietser of voetganger bevindt. Het systeem belooft nauwkeuriger te werken dan de bestaande camera’s en zou meer ongevallen kunnen voorkomen. Dat schrijft Campuskrant van de KU Leuven.
8.000 medewerkers. Deze belangrijke drempel werd zeer recent overschreden en bevestigt de positie van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB als grootste werkgever van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De maatschappij kondigde vorig jaar 1.000 aanwervingen aan en dat doel werd bereikt. 2016 vormt geen uitzondering met opnieuw nagenoeg 800 vacatures.
De Afdeling voor Olie- en Gastechnologie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van ingenieurs in de Nederlandse olie-en gasindustrie. Hierin komt onder meer naar voren dat er een tekort is aan zowel senior ingenieurs als vrouwelijke ingenieurs. Ook zijn er zorgen over mogelijk verlies aan innovatieontwikkeling bij studenten door het steeds schoolser wordende universitair onderwijs. Op startersniveau blijken vraag en aanbod elkaar goed in evenwicht te houden. De bevindingen van het onderzoek zijn op woensdag 9 september aangeboden aan Merit Clocquet, programmaleider Techniekpact bij het Ministerie van Economische Zaken.

Pages