Skip to main content

Warning message

Stage Kerncentrale Doel - Onderhoudsstrategie van kritische hijswerktuigen

Stage Kerncentrale Doel - Onderhoudsstrategie van kritische hijswerktuigen

Belgium, Flanders

Maintenance

Benelux

NUC00000177 Requisition #

The English version isn't available at this moment. We apologize for this inconvenience. You can find the Dutch version below.

Situering en probleemstelling

De kritische hijswerktuigen zijn technisch complex en multidisciplinair. Ze zijn echter een onontbeerlijke schakel om een vlot verloop van onderhoudswerken te garanderen. Op periodieke basis dient daarom de toestand hiervan en de onderhoudsstrategie in kaart gebracht te worden en geoptimaliseerd om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden.

Doelstellingen

Contingency plan(s) opstellen voor één of meerdere kritische bruggen:
* rondgang en inventarisatie componenten van de brug a.d.h.v. de beschikbare documentatie
* nazicht constructiedossiers en update/aanvulling van alle installatiewijzigingen
* nazicht en update onderhoudsdossier
* oplijsting obsolete en kritische componenten met bijhorend contingency plan bij falen van deze component + bijhorend mogelijke leveranciers, voorstellen doen voor alternatieve wisselstukken
* oplijsting componenten en update van de STRAT-documenten
* optie: voorstellen voor wijzigingen om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid te vergroten van de installatie
* optie: T&C procedure, ID-fiche, background document bij de procedure, historiek document verbeteren/aanvullen
* verdere "leuke" opties voor de student (met bijkomende risico's en engagement van het begeleidend team)

* meelopen als handlanger in the field
* meevolgen van een keuring van een brug

* je volgt een opleiding industrieel ingenieur in de studierichting Industriële Wetenschappen
* je bent multidisciplinair technisch: instrumentatie, elektriciteit en mechanica
* je zal werkzaam zijn in de Kerncentrale te Doel
* mogelijke stageperiode: najaar 2016 of voorjaar 2017

Jouw HR-contactpersoon

Nancy Mortier - 0032 3 280 09 19

Voor specifieke vragen, contacteer line manager: Bart Elewaut - 0473 79 01 82

Manage Profile

Increase your visibility by updating your profile.
My Profile

Track Applications

Find your submissions details.
My Applications

Stage Kerncentrale Doel - Onderhoudsstrategie van kritische hijswerktuigen

ENGIE, Flandre
Type de contrat: 
Stages
Postulez avant: