Skip to main content

Warning message

Projectingenieur

Opstellen van de Basic of Design en Project Scope na overleg met de opdrachtgever van het project. - Actief meedenken naar verbeteringen die oorspronkelijk niet naar voor geschoven worden. - Technische haalbaarheid van het project evalueren. - Opstellen van project ramingen m.b.t. het aan te vragen budget. - Maken van tekeningen en schemas op basis van algemene ontwerprichtlijnen, opgelegd door de opdrachtgever. - Nakijken van plannen gemaakt door detailtekenaars en aannemers. - Maken van basisberekeningen (bv. kabelberekeningen, leidingverliezen, inhoud kuipen, debieten, ) - Verzamelen van informatie en verstrekken van adviezen m.b.t. het project aan alle betrokken partijen. Eveneens overleg plegen met de afdelingen Milieu en Energie. - Deelnemen aan besprekingen in het kader van risicoanalyses en het verwerken van de maatregelen in het project. - Opstellen van technische specificaties om voor te leggen aan potentiële leveranciers. Hierin worden de technische vereisten, voorschriften en normen opgenomen waaraan de bestelling dient te voldoen. - Opstellen van de ATBs (aanvraag tot bestelling) met alle nodige informatie om de afdeling Aankoop de correcte informatie te bezorgen om een prijsvraag uit te sturen. - Vergaderingen en rondgangen houden met de mogelijke aannemers om de wensen m.b.t. de prijsvraag duidelijk te maken. - Vergelijken van de bekomen offertes, zowel op technisch als op financieel vlak. Overleg met de afdeling Aankoop m.b.t. de voorstellen. - Opstellen van de bestelteksten van ATBs (aanvraag tot bestelling) met alle nodige informatie om de afdeling Aankoop de correcte informatie te bezorgen om een bestelling te plaatsen. - Onderhouden van contacten met leveranciers, aannemers en externe engineeringsbureaus om te verduidelijken wat van hen verwacht wordt op vlak van levertermijnen en specificaties. - De Werfleiding toelichten i.v.m. de leveringen, werken en planningen van projecten. - Inplannen van de werken samen met de afdeling i.f.v. het productieproces. - Kick-off meeting met de betrokken aannemers en Werfleiding. - Toegang verlenen aan de aannemers na het indienen van de correcte documentatie: TRA, AH07 formulier, AH09 formulier. - Werfleiding bijstaan i.v.m. het toelichten van de aannemers over de uit te voeren werken. - Nakijken van de geleverde apparaten i.s.m. Werfleiding. - Indien nodig deelnemen aan een FAT (Factory Acceptance Test) of een doorlichting van de toeleverancier. - Nakijken van de uitgevoerde werken i.s.m. Werfleiding. - Meerwerken goedkeuren i.f.v. de benodigdheden van de installatie en/of de dringendheid van de uit te voeren werken. - I.s.m. Werfleiding begeleiden van de keurders m.b.t. het bekomen van keuringsattesten. - Het budget managen en respecteren. - Nakijken van facturen en afrekeningen goedkeuren i.f.v. de uitgevoerde werken of de geleverde onderdelen. - Borgen van alle informatie m.b.t. het project (SAP, DMS, beheer projectmap, aanvragen magazijnartikelen, boomstructuur in orde brengen, ). - Organiseren van opleidingen i.v.m. het uitgevoerde project. De opleidingen dienen voorzien te worden voor de verschillende partijen: Asset, Productie, MSR, In sommige gevallen dient een summiere opleiding zelf gegeven te worden. - Rondgang met Veiligheid na afloop van het project om een indienststellingsverslag te bekomen voor het gebruik van de installatie. - Algemene verslaggeving m.b.t. de verschillende projectfases. - In overleg vastleggen van de prioriteiten van de uit te voeren projecten.

VCA gecertificeerd. - Kennis van SAP o.a. DMS, PS, Boomstructuren, orders, project builder, ATBs, - Microsoft Office. - MS Projects. - Autocad: Basis: 2D tekenen. - Eplan tekenen: Basis. - Caneco: Basis. - Visual Basic: Noties. - Getuigschrift Milieucoördinator B & Milieucoördinator A.

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat. Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen. Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met brandstofvergoeding, hospitalisatieverzekering, Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak

Projectingenieur

Tormans, Balen
Type d'emploi: 
Contrat fixe, durée indéterminée
Titre de fonction ciblée(s): 
Ingénieur Projet, Dessinateur Projeteur CAO / DAO / GPAO, Consultance Technique