Skip to main content

Warning message

  • Les candidatures ne sont plus acceptées pour cette offre d’emploi. Trouvez un job.

Offres d'emploi similaires :

Deskundige Dienst Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening

  • Instaan voor vertegenwoordiging van de afdeling Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening met het oog op een optimale klantgerichte externe communicatie;
  • Verstrekken van informatie over alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft: bouwen, verkavelen, structuurplannen, bijzondere...

Deskundige Dienst Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening

HeadCount, Bredene
Fonctions: 
Ingénieur Généraliste, BTP / Construction / Génie Civil
Postulez avant: