You are here

Voorbeeld van een ingenieur CV – Een ingenieur CV opstellen

Het Curriculum Vitae (CV) is een centraal element van het sollicitatiegesprek en dat geldt ook voor de ingenieur! Uw CV zal bepalen of u een kans krijgt om uw potentiele toekomstige werkgever te ontmoeten of u gewoon een brief zult ontvangen die u aangeeft dat uw kandidatuur niet werd onthouden. Het is dus van groot belang om zorg te besteden aan het opstellen ervan.

OnlyEngineerJobs.be

ingenieur_cv_opstellen_only_engineer_jobs

> Engineering vacatures : ingenieur jobs

> Ingenieur jobs : engineering vacatures

 

Voor dat u denkt aan welke vorm u gaat geven aan uw CV is het eerst nodig om te bepalen welke relevante informaties er op uw CV zullen verschijnen. Het doel is om de werknemer het zo gemakkelijk mogelijk te maken wanneer hij uw professionele profiel ontdekt. Hier zijn de hoofdpunten waaraan u moet denken:

  1. Uw naam

Uw naam moet op elke pagina van uw CV tevoorschijn komen (als er meerdere zijn). Dit zal voorkomen dat uw document anoniem wordt wanneer de pagina’s gescheiden zijn. Let bovendien op dat uw naam leesbaar is en dat het een impact heeft in de zin dat uw identiteit bij de aanwerver gemerkt wordt.

  1. De redactie taal

Het is interessant om zich af te vragen welke taal het best zal passen voor uw sollicitatie voor een bepaalde baan. Hoe moet u bijvoorbeeld antwoorden op een vacature die in het Engels opgesteld is maar die van u verwacht dat u het Frans als moedertaal gebruikt? In het algemeen moet het antwoord in dezelfde taal zijn dan de vacature behalve als er specifiek vermeld wordt dat uw CV en sollicitatiebrief in een andere taal opgesteld moet worden.

  1. Uw persoonlijke informaties

Uw gegevens moeten natuurlijk op uw CV verschijnen. Dat is het minimum om zeker te zijn dat de aanwerver u terug kan contacteren in het geval dat uw kandidatuur hem zou interesseren. Denk eraan om uw adres, telefoonnummer en e-mailadres bij te voegen. Alle gegevens zijn niet relevant. Vergeet uw identiteitskaartnummer, uw lengte, uw strafblad of de kleur van uw bril.

  1. Uw contactpunt

Zoals vermeld in punt 3, denk eraan om duidelijk aan te duiden hoe we met u contact kunnen opnemen. Het beste alternatief is om u huidige telefoonnummer aan te geven. Die informatie moet gemakkelijk te vinden zijn op uw CV zodat de aanwerver gemakkelijk in actie kan komen. Denk eraan om een serieus en formeel bericht achter te laten op uw voicemail. Een werknemer zal u geen tweede keer opbellen als hij niet meteen een bericht achter kan laten.

  1. In rubrieken structureren

Voorzie een duidelijke en bondige structuur. De gebruikelijke rubrieken zijn bijvoorbeeld vaak “Studies / professionele ervaring / divers”. Zorg er ook voor om wat lege ruimte te laten zodat het lezen aangenaam blijft. Het esthetisch aspect van het document mag zeker niet opzij gelaten worden. U moet zorgen dat de aanwerver zin heeft om uw CV te lezen.

  1. Bondigheid in uw woorden

Uw CV moet een samenvatting blijven van uw parcours. Het is uitgesloten dat het CV een volledige en gedetailleerde lijst wordt van al uw ervaringen, kwaliteiten, uitvoeringen en de rest. Een goede CV heeft een inhoud van maximum twee pagina’s. Voor een student of jonge gediplomeerde ingenieur is één pagina genoeg. Hebt u veel te zeggen? Realisaties tonen? Voorzie dan gewoon een bijkomend document zodat de werknemer zich kan informeren als hij het wenst.

  1. Informatie hiërarchie

Denk eraan om eerst de belangrijkste informaties aan te geven in de verschillende rubrieken. Uw ingenieursdiploma zal bijvoorbeeld interessanter zijn voor een werknemer dan uw middelbare school (uw lagere school is helemaal niet nodig). Onderscheid uzelf met uw studies! Vul de informatie in door de naam van de instelling en de datums te geven. Dat geld ook voor de voormalige professionele ervaringen. Meld altijd de meest recente als eerste.

  1. Detailleer uw voormalige ingenieurservaringen

Voor iedere voormalige ervaring is het goed als u elke keer uw functie als ingenieur en het bedrijf aangeeft. Omdat de namen van de functies heel verschillend zijn van het ene bedrijf naar het andere, moet u ervoor zorgen om iedere keer een korte beschrijving te geven over uw dagelijks werk als ingenieur. Let toch op uw gebruik van afkortingen of vaktaal. Te technisch gedreven informaties zouden de aanwerver kunnen verwarren!

  1. Toon het beste van uzelf voor de gewilde baan

Zorg ervoor dat uw CV alleen de relevante informaties bevat in verband met de job waarvoor u solliciteert. De werknemer moet via die informaties kunnen inschatten of u geschikt bent voor de baan of niet. Uw CV moet dus voortdurend aangepast worden aan het bedrijf en de functie waarvoor u u kandidaat stelt. Het gebeurt vaker dat ingenieurskandidaten hun sollicitatiebrief aanpassen maar nooit hun CV. Dat is dus een fout die vermeden moet zijn.

  1. Let op de spelfouten

In het algemeen maken de spelfouten heel slechte indruk. Sommige aanwervers zullen niet twijfelen om een CV meteen weg te gooien als het spelfouten of grammaticafouten bevat. Lees alles nog een paar keer door voor dat u uw CV verstuurt. Het nalezen door uw familie of vrienden kan ook van dierbaar nut zijn.

U bent voortaan klaar voor de arbeidsmarkt!

 

> Lees ook : Aanwerving ingenieur : typische vragen tijdens een sollicitatiegesprek

> Lees ook : Aanwerving ingenieur : zijn sollicitatiegesprek voor een ingenieursfunctie voorbereiden

> Lees ook : Aanwerving ingenieur : wat u niet moet doen tijdens een sollicitatiegesprek

> Lees ook : Aanwerving ingenieur : slagen tijdens de eerste vijf minuten van het sollicitatiegesprek

> Lees ook : Aanwerving ingenieur : De verboden vragen tijdens een sollicitatiegesprek voor een ingenieursfunctie

Hebt u een suggestie of commentaar ten opzichte van de inhoud van het artikel ? Verschijnt u instelling niet ? Neem contact op via hello@onlyengineerjobs.com

Jobs
25.02.2019
07.10.2019
05.11.2019