You are here

Tekort aan senior ingenieurs in de Nederlandse olie- en gasindustrie

De Afdeling voor Olie- en Gastechnologie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van ingenieurs in de Nederlandse olie-en gasindustrie. Hierin komt onder meer naar voren dat er een tekort is aan zowel senior ingenieurs als vrouwelijke ingenieurs. Ook zijn er zorgen over mogelijk verlies aan innovatieontwikkeling bij studenten door het steeds schoolser wordende universitair onderwijs. Op startersniveau blijken vraag en aanbod elkaar goed in evenwicht te houden. De bevindingen van het onderzoek zijn op woensdag 9 september aangeboden aan Merit Clocquet, programmaleider Techniekpact bij het Ministerie van Economische Zaken.

KIVI heeft in kaart gebracht wat in de komende jaren de verwachte vraag is naar ingenieurs en welke specifieke kennis en competenties bedrijven in de olie- en gasindustrie verwachten van net afgestudeerde ingenieurs. Uit het onderzoek blijkt dat er een tekort is aan senior ingenieurs met vakinhoudelijke en sectorspecifieke kennis en dat bedrijven het percentage vrouwelijke ingenieurs actief willen verhogen.

Overige aandachtspunten zijn de vraag naar docenten in het hoger onderwijs met een achtergrond in de sector en het imago van de sector. Het steeds schoolser wordende systeem in het universitaire onderwijs heeft als risico dat het kan leiden tot minder innovatieontwikkeling en creativiteit bij studenten. Beginnende ingenieurs wordt sterk geadviseerd eerst aan hun vakinhoudelijke basis te werken. Positieve punten bleken de evenwichtige balans van vraag en aanbod van ingenieurs. Ook was men te spreken over het salarisniveau. 

Noot voor de redactie:

Over het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. KIVI zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en draagt het belang uit van ingenieurs en techniek voor de samenleving. KIVI werkt met dit doel samen met het hoger onderwijs en de technologische industrie en in Europees verband met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs.

Voor meer informatie over de conclusies en aanbevelingen kunt u terecht bij: Naam: Nol Herfkens
Telefoon: 06 534 261 98
E-mail: nolherfkens@gmail.com

Bron: https://www.kivi.nl

Information Technologies have taken over all sectors of activity in the recent years. From Internet of Things, to Big Data and Blockchain, these technologies are rapidly evolving and already permeate our day-to-day lives. Their development is shaking up our societies, our economies and our jobs. Read on to find out more about the current trends in the Belgian IT job market and the best schools for IT training in Belgium.
Working in firms from SMEs to multinational corporations, Project Managers are versatile team leaders that can be found in about every industry in Belgium. More and more firms are structuring themselves around projects to reach their daily objectives thus relying on skilled project managers to succeed. Read below to find all the answers to your burning questions about working as a project manager in Belgium and the courses and trainings to get there.
Flanders Make is the strategic research centre for the manufacturing industry. From our sites in Lommel, Leuven and Kortrijk, we stimulate open innovation through excellent research. 
software-engineer-jobs-brussels
Looking for Software Engineering jobs in Belgium?
project-manager-jobs-antwerp
View all the latest Project Manager jobs in Antwerp on OnlyEngineerJobs.be, the leading job board for Engineers and Managers specialized in Engineering, Technology, ICT and Management in Belgium.
project-manager-jobs-brussels
Are you a young or experienced Project Manager looking for a job in Brussels? Discover where to apply on OnlyEngineerJobs.be
freelance-jobs-belgium
Looking for Freelance jobs in Belgium? It's definitively not easy to find one website on which you will find all freelancers and freelance jobs.
engineering-jobs-antwerp
Are you looking for Engineering jobs in Antwerp or are you an Engineer and are you looking for relevant information on the Engineering market in the area of Antwerp in Belgium? OnlyEngineerJobs.be is the leading job board for Engineers specialized in Engineering, Technology, ICT & Management.
Are you an Engineer and are you looking for the best IT and Engineering jobs in Brussels? Discover which employers hire Engineers in Brussels, how much you can earn as Engineer and where to study Engineering in Brussels.
handicap-international-belgium-jobs
Are you looking for a motivating job while working in a challenging environment? Handicap International Belgium is looking for an Engineer - drones for demining Project Manager - in Brussels.

Pages