You are here

Mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur: beroep, salaris, opleiding, school, universiteit, jobs

Ontdek de mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur door middel van informaties over het beroep, de salarissen, de scholen/universiteiten waar je gevormd kunt worden en de geassocieerde banen/jobs.

OnlyEngineerJobs.be

Mijnbouwkundig_geotechnisch_ingenieur_only_engineer_jobs

De mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur is de specialist van de gronden, de natuurlijke hulpbronnen die er zich bevinden en de toegepaste technieken om ze eruit te halen. Door een naturalistische geologische aanpak te combineren met wetenschappelijke onderzoekstechnieken ontwikkelt de mijnbouwkundige en geoloog zich binnen een tal stimulerende en verrijkende activiteit domeinen:

 • Invoering van grote infrastructuurwerken in ondersteuning van de civiele techniek (het bouwen van tunnels, ondergrondse structuren, dammen en andere grootschalige werken).
 • Ontwikkeling van strategieën in verband met duurzame ontwikkeling (oude industriële terreinen zuiveren, recycleren, vaste afvalbeheer op de oppervlakte of in de ondergrond, enz.).
 • Natuurlijke reservatenbeheer in grondwater
 • Behandeling van de risico’s in verband met de gronden (karstische of seismische risico’s).
 • Uitbatingsbeheer in verband met vernieuwbare ondergrondse energiebronnen (of niet).
 • Veel andere uitdagingen wachten op de mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur.

> Lees ook : Wat is een ingenieur in België ?

> Lees ook : Hoe wordt je ingenieur in België ?

 

Beroepskenmerken

De burgerlijk mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur toont gemeenschappelijke beroepsvaardigheden met de andere ingenieurs:

 • Curieus van natuur wat betreft de technologieën
 • Bezorgd om ingewikkelde problemen op te lossen (zowel concrete als abstracte)
 • Gestructureerde geest en analyst
 • Transversale kennis in wiskunde en wetenschappen in het algemeen

Persoonlijke kenmerken

De ingenieur is een belangrijke professioneel binnen een bedrijf. Vanwege zijn verantwoordelijkheden en zijn frequente interacties met zijn collega’s die technicus zijn of niet, moet de ingenieur bepaalde sociale vaardigheden ontwikkeld hebben:

 • Bezitten over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvermogen
 • In groep werken
 • Aanpassingsvermogen en polyvalentie

Professionele omgeving

De bouwkundige en geoloog is bereid om dagelijks om te gaan met concrete en gevarieerde situaties. Het spreekt dus vanzelf dat hij zich in verschillende sectoren bevindt die verbonden zijn met zijn vakgebied zoals grootschalige werken, energetische hulpbronnen uitbating of milieuproblemen. Studiebureaus, organisaties en directies, mijnbouwuitbating, enz. maken deel uit van het dagelijks leven van de mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur.

Salaris van een mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur

Om meer te weten over het salaris van de mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur kunt u onze artikel raadplegen.

> Lees ook : Salarissen en voordelen van burgerlijk ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van bio-ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van industrieel ingenieur in België in 2017

 

Opleiding die toegang geeft tot het beroep

De toegang tot de burgerlijk landbouwkundig en geotechnisch ingenieursfunctie wordt gereguleerd door het behalen van een hoger onderwijs diploma van het lange type (Master – 5 jaar). Het is mogelijk om de volgende cursussen te volgen om toegang te hebben tot het beroep:

 • KU Leuven – Burgerlijk mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur
 • Universiteit Gent Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen - afstudeerrichting: geotechniek en mijnbouwkunde - nevenrichting materiaalkunde

Engineering vacatures in België

Ontdek alle bestaande engineering vacatures voor de landbouwkundig en geotechnisch ingenieur op Only Engineer Jobs.

> Vacatures: ingenieur jobs

Hebt u een suggestie of commentaar ten opzichte van de inhoud van het artikel ? Verschijnt u instelling niet ? Neem contact op via hello@onlyengineerjobs.com