You are here

Ingenieur studiebureau: beroep, salaris, opleiding, school, universiteit, jobs

Ontdek de ingenieur studiebureau door middel van informaties over het beroep, de salarissen, de scholen/universiteiten waar je gevormd kunt worden en de geassocieerde banen/jobs.

OnlyEngineerJobs.be

studiebureau_ingenieur_only_engineer_jobs

De ingenieur studiebureau is de specialist van het onderzoek en de technische en technologische ontwikkeling. Door middel van zijn transversale vaardigheden in de wiskunde en wetenschappen ontwikkelt de ingenieur studiebureau zich binnen een tal stimulerende en verrijkende activiteit domeinen. Hij helpt de bedrijven die actief zijn in de speerpuntsectoren om innovatieve oplossingen te vinden voor de nieuwste technologische uitdagingen.

> Lees ook : Wat is een ingenieur in België ?

> Lees ook : Hoe wordt je ingenieur in België ?

 

Beroepskenmerken

De ingenieur studiebureau toont gemeenschappelijke beroepsvaardigheden met de andere ingenieurs:

  • Curieus van natuur wat betreft de technologieën
  • Bezorgd om ingewikkelde problemen op te lossen (zowel concrete als abstracte)
  • Gestructureerde geest en analyst
  • Transversale kennis in wiskunde en wetenschappen in het algemeen

Persoonlijke kenmerken

De ingenieur is een belangrijke professioneel binnen een bedrijf. Vanwege zijn verantwoordelijkheden en zijn frequente interacties met zijn collega’s die technicus zijn of niet, moet de ingenieur bepaalde sociale vaardigheden ontwikkeld hebben:

  • Bezitten over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvermogen
  • In groep werken
  • Aanpassingsvermogen en polyvalentie

Professionele omgeving

De ingenieur studiebureau is bereid om dagelijks om te gaan met concrete en gevarieerde situaties. Zijn werk is gevarieerd en geeft hem de mogelijkheid om in aanraking te komen met veel technologische sectoren tijdens zijn voldoening gevende carrière.

Salaris van een ingenieur studiebureau

Om meer te weten over het salaris van de ingenieur studiebureau kunt u onze artikel raadplegen.

> Lees ook : Salarissen en voordelen van burgerlijk ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van bio-ingenieur in België in 2017

> Lees ook : Salarissen en voordelen van industrieel ingenieur in België in 2017

 

Opleiding die toegang geeft tot het beroep

De toegang tot de functie van ingenieur studiebureau wordt gereguleerd door het behalen van een hoger onderwijs diploma van het lange type (Master – 5 jaar). Het is mogelijk om ingenieurs (burgerlijke-, industriële- of bio-ingenieurs) die allerlei soorten cursussen/specialiseringen hebben gevolgd terug te vinden in studiebureaus.

Engineering vacatures in België

Ontdek alle bestaande engineering vacatures voor ingenieur studiebureau op OnlyEngineerJobs.be

> Vacatures in Engineering, Technologie, ICT en Management: ingenieur jobs

Hebt u een suggestie of commentaar ten opzichte van de inhoud van het artikel ? Verschijnt u instelling niet ? Neem contact op via hello@onlyengineerjobs.com