Skip to main content

Toezichter - deskundige technieken (m/v) Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

1. Opvolgen en controleren van en toezicht houden op de uitvoering van technische werken en nutsleidingen binnen het provinciaal patrimonium, al of niet in het kader van een globaal project:

 • Toezicht houden op werven in uitvoering, op regelmatige basis
 • Controleren van de werken, al of niet in opdracht van een ingenieur
 • Technische ondersteuning en assistentie bieden aan de projectleider bij grote opdrachten
 • Controle van toegepaste materialen, hoeveelheden, uitvoeringswijze, veiligheidsmaatregelen, conformiteit met regelgeving of regels van de kunst
 • Opvolgen of leiden, in samenwerking met de projectleider, van de werfvergadering
 • Assistentie bij de werfvoorbereiding, opmeting ter plaatse, nazicht vorderingsstaten
 • Onmiddellijk rapporteren van vastgestelde afwijkingen aan de projectleider of leidend ambtenaar

2. De rol van projectleider opnemen zodat het uitwerken van projecten volgens de afgesproken bouwprogramma’s, budgetten en termijnen gebeurt:

 • In overleg bepalen van een programma, haalbare planning en bijhorend budget, ter advies van het beleid 
 • Ontwerpen van uit te voeren werken
 • Actief participeren in een projectteam, of zelf de teamleden aansturen
 • Desgevallend instaan voor in situ onderzoek
 • Premie- of subsidieaanvragen doen en de technische installaties inventariseren
 • Leiden of begeleiden van de werf en instaan voor de voltooiing en afrekening

3. Een snelle oplossing bieden bij calamiteiten zodat een gedegen gebouwenpark ter beschikking blijft van de interne klant:

 • Onderzoeken of organiseren van de interventie bij calamiteiten
 • Zelf de te nemen maatregelen bepalen
 • Desgevallend instaan voor in situ onderzoek
 • Leiden of begeleiden van de werf en instaan voor de voltooiing en afrekening

4. Een toekomstgericht technisch onderhoud van het patrimonium verzekeren zodat een kwalitatief en duurzaam patrimonium ter beschikking staat:

 • Mee instaan voor het beheer en onderhoud van de bestaande technische installaties
 • Inventariseren van de technische installaties
 • Contracten voor onderhoud of controle beheren
 • Leiden of begeleiden van de werkzaamheden en instaan voor de voltooiing en afrekening 

Profiel

- Diploma voorwaarden: professionele bachelor elektromechanica; professionele bachelor elektronica; professionele bachelor energiemanagement; professionele bachelor energietechnologie; professionele bachelor ecotechnologie.

 

Aanbod

Contract van 6 maanden, mogelijkse verlenging met 2 jaar. 

Verloning op B niveau, aangevuld met extra-legale voorwaarden.

Voltijds uurrooster met glijdend uren. 

Plaats tewerkstelling: Woodrow Wilsonplein in Gent

 

Bedrijfsinfo

Provincie Oost-Vlaanderen. 

Alle Start People jobs op www.startpeople.be

Toezichter - deskundige technieken (m/v) Provincie Oost-Vlaanderen

Start People Public - Poolstok, Ghent
Contract Type: 
Permanent contract
Degree Level: 
Bachelor
Master
Apply before: