Skip to main content

Teamcoach volwassenen welzijn Itterbeek

Je werkt als teamcoach van het team “volwassenen welzijn” in de stroom Welzijn van Dilbeek. Je gaat op pad met een team van 16 medewerkers (maatschappelijk assistenten en administratieve krachten) om de missie van welzijn te realiseren ten aanzien van de Dilbeekse burgers.

Jouw team staat in het hart van de sociale dienstverlening van de stroom. De verschillende diensten waarvoor je verantwoordelijk bent, hebben betrekking op wat vroeger het OCMW was. Sinds 2019 vormen OCMW en gemeente één geheel. Enkele voorbeelden van de diensten: organiseren van een laagdrempelig welzijnspunt), financiële en materiële hulp, budgetbeheer, activering en tewerkstelling, woonbegeleiding, administratieve ondersteuning, psychosociale begeleiding, preventie- sensibiliseringsprojecten,… Het team zoekt samen met de burger naar de gepaste hulp- en dienstverlening op maat en werkt samen met diverse partners voor het uitwerken van acties, projecten en activiteiten naar de doelgroep toe.

Als teamcoach motiveer, leid en inspireer je de individuele teamleden en het team als geheel. Je ondersteunt het team in haar ontwikkeling en het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en dit in een aangename en motiverende werkomgeving.

Je werkt samen met de teamcoaches van de zes andere welzijnsteams, de vier ondersteunende partners (HR, financiën, facility, communicatie) en de beleidsmederwerker Welzijn in de realisatie van de doelstellingen, het analyseren van nieuwe behoeften en het uitzetten van strategische doelstellingen voor de teams en de stroom. Je rapporteert aan de directeur van de stroom Welzijn en bent een vaste partner in het stroomoverleg van Welzijn. Je neemt een actieve rol op in projecten over de teams heen en stroomoverschrijdend binnen groep Dilbeek.

 • Beschikken over een masterdiploma, een einddiploma van het universitair onderwijs, een einddiploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Je voldoet aan de algemene toelatings-en wervingsvoorwaarden
 • Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef). De schriftelijke proef is een thuisopdracht die via mail zal verzonden worden op 7 juli 2021 en ingediend moet worden op 11 juli 2021. Kandidaten die geslaagd zijn in de schriftelijk proef worden uitgenodigd voor een mondeling examen dat zal doorgaan in de week van 19 juli 2021 of de week van 26 juli 2021 (de datum wordt later nog meegedeeld).
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Verloning op niveau A1a-A3a
 • Flexibele werkuren
 • 35 dagen jaarlijks verlof
 • Hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst bij woon-werkverkeer (fietsvergoeding, openbaar vervoer)
 • Alle relevante ervaring in openbare en private sector wordt meegerekend voor anciënniteit
 • Nodige omkadering en opleiding op vlak van veranderingsmanagement, leiderschap, managen en coachen van een team
 • Een gevarieerde job in een warme, mensgerichte omgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing en eigen initiatief
 • Onmiddellijke indiensttreding

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met donderdag 1 juli 2021

Bezorg volgende documenten in 1 keer op uiterlijk 01.07.2021 aan sollicitatie@ocmwdilbeek.be:

 • Het inschrijvingsformulier
 • Een kopie van het vereiste diploma
 • Een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1)

De datum van verzending van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Ninja Van Hassel via ninja.vanhassel@dilbeek.be of op 0492 40 94 91

Teamcoach volwassenen welzijn Itterbeek

Gemeente Dilbeek, Dilbeek
Contract Type: 
Permanent
Degree Level: 
Specialisation
Apply before: