Skip to main content

Warning message

Supervisor GRIDS

Supervisor GRIDS

Belgium, Flanders , Limburg

Engineering / Projects

Benelux

IND00000287 Requisition #

The English version isn't available at this moment. We apologize for this inconvenience. You can find the Dutch version below.

ENGIE Fabricom is de referentie op het vlak van innovatieve multitechnische installaties en diensten voor de sectoren infrastructuur, gebouwen, industrie, energie en olie & gas. Haar expertise omvat een brede waaier van disciplines zoals elektriciteit, instrumentatie, mechanica, piping, automatisatie en onderhoud. ENGIE Fabricom en haar dochterondernemingen in België en Luxemburg tellen samen 5400 medewerkers die bijdragen tot de verbetering van energieprestaties, duurzaamheid en kwaliteit van leven.

Jouw missie
* je rapporteert, instrueert en begeleidt mondeling en schriftelijk
* je onderhoudt contacten op alle niveaus binnen en buiten de organisatie
* je bereidt een werk op projectmatige en systematische wijze voor en voert dit als zodanig uit. Je stelt globale uitvoeringsplannen, gedetailleerde werkplannen op. Je weet hoe het bestek opgebouwd is
* je kent en bevordert de kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten op het werk. Je begeleidt, controleert en corrigeert alle uitvoeringsaspecten van het werk. Je bewaakt de voortgang van een project. Je controleert de kostenaspecten
* je bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de gestelde budgettaire en technische richtlijnen en/of besteksvoorwaarden
* je bent mede verantwoordelijk voor de algemene planning, de logistiek, de organisatie, de coördinatie en de controle van alle activiteiten die jouw zijn toegewezen (deel)projecten
* je bent verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van materiaal en materieel op de projecten, kwalitatief en kwantitatief
* je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de projectvoortgang aan de City Project Manager en de Nationaal Constructie Manager/Program Management
* je bent verantwoordelijk voor de directe leiding en het beoordelen van het functioneren van meerdere medewerkers, zoals Jr Supervisor, ploegleiders en onderaannemers, werkzaam op het hem toegewezen (deel)project. Je houdt toezicht op het naleven van de interne beheerssystemen en instructies met betrekking tot kwaliteit, arbo, en milieu

* je bent van opleiding bachelor of master of hebt een gelijkwaardige ervaring
* je hebt kennis van en ervaring met het opzetten van projectplanningen binnen FttH/FttX projecten
* je hebt kennis van interne en externe procedures en voorschriften op het gebied van veiligheid, arbo en milieu is noodzakelijk
* je hebt inzicht in complexe technische, financiële en contractuele structuren
* je hebt goede communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden, klantvriendelijk en goed kunnen delegeren. Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Franse taal in woord en geschrift

ENGIE Fabricom biedt jou

Wie aan de slag gaat bij ENGIE Fabricom, kan rekenen op boeiende en gevarieerde projecten. Bovendien word je bijgeschoold in de nieuwste technologieën. Je komt terecht in een sfeer van teamwork, maar beschikt tegelijk over de nodige zelfstandigheid. Afhankelijk van je interesse en profiel, zijn er op termijn doorgroeimogelijkheden.

Jouw HR-contactpersoon
Lien Minnebier - lien.minnebier@external.engie.com of +32 (0)2 370 32 22

Plaats tewerkstelling: Antwerpen of Brussel

Manage Profile

Increase your visibility by updating your profile.
My Profile

Track Applications

Find your submissions details.
My Applications

Supervisor GRIDS

ENGIE, Flanders
Contract Type: 
Permanent contract
Apply before: