Skip to main content

Stafmedewerker Patrimonium

  • Je ondersteunt de partnerorganisaties in de realisatie van hun grote bouwprojecten, vanaf de conceptfase tot en met de definitieve oplevering;
  • Je verdedigt de belangen van de bouwheer ten aanzien van de uitvoerders van de bouwprojecten;
  • Je neemt deel aan concept- en werfvergaderingen;
  • Je bent de schakel tussen de verschillende diensten bij de uitwerking van een bouwproject. Je tracht de behoeften van elke dienst in beeld te brengen en deze af te stemmen op het architecturaal en technisch concept;
  • Je bewaakt permanent de bouwkost en doet –indien nodig- voorstellen om deze onder controle te houden;
  • Je zorgt ervoor dat elk bouwproject volledige gedocumenteerd is (o.a. plannen, postinterventiedossier);
  • Je bent actief betrokken bij groepsaankopen die te maken hebben met het facilitair onderhoud van de verschillende gebouwen van de partnerorganisaties;
  • Je werkt mee aan risicoanalyses en het opstellen van actieplannen in het kader van externe verplichtingen rond preventiebeleid, milieubeleid, conditiemetingen, duurzaamheidsbeleid in de verschillende partnerorganisaties;
  • Je werkt actief samen met de facilitair verantwoordelijken in de partnerorganisaties en ondersteunt hen in de realisatie van hun doelstellingen en actieplannen;
  • Je organiseert en coördineert bouwprojecten die in eigen beheer van het Netwerk Hiëronymus worden gerealiseerd. Je volgt deze projecten op vanaf concept tot en met oplevering en hebt hierbij bijzondere aandacht voor het respecteren van de regelgeving, het budget en de timing.

IT-management, Engineering, Financiële richting, Dienstverlening, Onderwijs, Onderhoud, Shared services, Budget, Projectmanagement, Duurzaam bouwen, Communicatieve, Overheidsopdracht, Netwerkbeheer, Risicoanalyse, Milieubeleid, Dienstverlenend, Grote bouwprojecten

Stafmedewerker Patrimonium

HUDSON, Sint-Niklaas
Categories: 
Engineering, Civil Engineering / Construction, Project Management, IT, Developer
Degree Level: 
Specialisation
Apply before: