Skip to main content

Warning message

Stadsingenieur

Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift.
Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland.
Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen.
Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een ééngemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe.
Wil jij meewerken aan deze vernieuwing?
Dan is de vacature stadsingenieur misschien iets voor jou.

Functieomschrijving:

Als stadsingenieur ben je vanuit je technische expertise actief betrokken in lopende projecten en start je nieuwe op.
Je neemt de nodige initiatieven inzake de visie en strategie binnen het werkterrein openbare werken.
In samenspraak met bestuur en management is er een duidelijk opdrachtverdeling inzake strategische dossiers waarin je betrokken bent.
Als stadsingenieur ben je verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van strategisch inhoudelijke, complexe alsook uitvoeringsdossiers met betrekking tot openbare werken.
Je staat in voor een transparante communicatie betreffende je eigen werking alsook samenwerking, planning en opvolging.
In samenwerking met het team wegen & publieke ruimte zorg je voor optimalisering  van de werking alsook dienstverlening en zorg je voor het nodige structuur, proces, veranderings-, en kwaliteitsmanagent.

Als stadsingenieur krijg je een actieve en brede rol in de verdere ontwikkeling van Beringen.
In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel zoals de herinrichting van het marktplein, de ontwikkeling van PPS-projecten met aanleg van publieke ruimte, de bouw van nieuwe kanaalbruggen in Beringen en Tervant en tal van wegenis- en rioleringswerken.
Als stadsingenieur stuur je deze projecten aan, samen met de medewerkers van de dienst wegen & publieke ruimte en externe studiebureaus. Meer informatie hieromtrent vind je terug op de website www.beringengroeit.be

Voor de concrete uitvoering van de beleidsdoelstellingen inzake projecten alsook dagelijks beheer stimuleer je een intense samenwerking met de verantwoordelijke beleidsmanagers, verantwoordelijke van de stedelijke werkplaatsen en de diensten binnen het beleidsdomein omgeving.

Profiel:

Je bezit het diploma van ingenieur en minstens twee jaar relevante ervaring.
Je hebt technische kennis in wegenis en rioleringswerken om de hierboven omschreven doelstellingen te kunnen vervullen.

Je beschik over het nodige visie, organisatietalent en oordeelkundig vermogen om de dossiers/projecten te adviseren, uit te voeren en op te volgen.
Je vormt een oordeel dat goed onderbouwd en geïntegreerd is en weet dit op een overtuigende manier te communiceren.

Je werkt zelfstandig, onderhandelings-, oplossings- en resultaatgericht.
Je bent in staat om flexibel te schakelen tussen de rollen die je opneemt. Aanpassingen op dit vlak, in het kader van veranderingen binnen de organisatie, zie je als een uitdaging.

Aanbod:

Een verantwoordelijke en boeiende functie met op korte termijn heel wat uitdagingen
Een verloning in weddeschaal A4a-A4b. Overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen, Relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige: geldelijk onbeperkt, schaal tot maximum 15 jaar.  Bruto maandloon (index 1,7069) bedraagt in de weddeschaal A4a-A4b minimum 3740,96 euro en maximum 5817,84 euro
Maaltijdcheques (7 euro), fietsvergoeding (0,23 euro/km)
Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%)
Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon
Zeer flexibele werktijdregeling.
Kansen tot bijkomende vorming.
Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW)

Stadsingenieur

Stad Beringen, Beringen
Contract Type: 
Permanent contract
Categories: 
Industrial Engineer, Civil Engineer
Degree Level: 
Master
Years of experience: 
1-2 years
Career level: 
Junior
Apply before: