Skip to main content

Solution Lead Architect

In het kader van het ontwikkelingswerk in verband met de vakspecifieke en technische platformen die het CIBG beheert, is het jouw taak om concepten uit te werken voor een moderne software- en applicatiearchitectuur die aan de functionele behoeften beantwoordt, dit rekening houdend met de interne en externe eigenheden van de projecten (risico's, kosten, termijnen, enz.).

Jouw taken:

  • Je bent verantwoordelijk voor de definitie en de instandhouding van ons referentiekader inzake applicatiearchitectuur.
  • Je begeleidt en coacht de ontwikkelingsteams in de richting van goede praktijken en standaarden inzake ontwikkeling.
  • Je staat in voor het doorlezen en valideren van technische documentatie, werklastbeoordelingen, analyses.
  • Je staat in voor de uitvoering en coördinatie van studies en POC’s. Je stelt visiedocumenten op met betrekking tot architectuur.
  • Via ononderbroken technologische bewaking anticipeer je op technologische trends en innovaties.
  • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en bewustmaking van het management.
  • Hiertoe werk je nauw samen met de technische analisten die verantwoordelijk zijn voor de architectuur van de verschillende toepassingen of platformen.
  • Verder werk je ook samen met uw collega, de Infrastructure Architect, die verantwoordelijk is voor de fysische architectuur.

Analyse, ECM, Modélisation, Enterprise services, API, Architecture, Évaluation, Integratie, Management, Uitvoering, ECM, Néerlandais, Alm, Samenwerken, Architectuur, Frans, Architectuur, Infrastructure, Analytical skills, Informatisering, Design, Spring, Innovation, S-Lang, Platformen, IOT, IDM, Java, Blockchain, TOGAF, Travail d'équipe, Bus, Informatica, POC, Human Capital, Blockchain, IDM, CD, Bus, Diriger une équipe, Management, Ontwikkelingswerk, Compact disc, Déploiement, Infrastructuur, Physique, Technologie, IOT, Java, Créative, AngularJS, Facilitation, Framework, Enterprise services, AngularJS, TOGAF, API, Innovatie, Alm, Négociations, Cloud, Spring, Cloud, Analyse, Loodsen, Développement, SOA

Solution Lead Architect

CIRB - CIBG, Brussels
Categories: 
Business Analyst, Business Analyst, Product Manager, Product Manager, Quality / Security / Environment, IT, Developer, Cloud Consultant, Java Developer, Angular Developer
Apply before: