Skip to main content

Warning message

  • This job is no longer available. Search for new jobs.

Senior Manager Facilities

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson & Johnson, is het meest innoverende farmaceutische bedrijf in de wereld. Sinds 2009 hebben we 13 nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht, waarvan verschillende baanbrekend zijn in hun therapeutisch gebied.

De subafdeling Facilities, operations beheert de kritische gebouwen, HVAC, nutsvoorzieningen (stoom, koelmedia, verwarmingsmedia, watersystemen, perslucht, hoogspanning…) en installaties (klimaatkasten, autoclaven, afwasmachines, ...) op de sites te Beerse, Geel en Olen; vanaf de centrale productie en distributie tot in de chemische en farmaceutische productie- en R&D-gebouwen.

* Je leidt een multidisciplinaire groep van onderhoudscoördinatoren, technische experten, procestechniekers, supervisors en ingenieurs. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het coachen en ontwikkelen van uw medewerkers. Je creëert een teamgeest met verantwoordelijkheid, professionalisme en resultaatgerichtheid.
* Je bent verantwoordelijk voor de uitbating en dagelijkse operationele opvolging van de centrale energie- en nutsvoorzieningen op de site en in de laboratoria op de Beerse site.
* Daarbij treedt je op als systeemeigenaar voor installaties in volle transitie, in lijn met ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen. Daarbij neemt je team het leiderschap in de verdere verfijning en realisatie van innovatieve masterplannen voor duurzame energievoorziening (diepe geothermie, innovatief warmtenet van de 4^de generatie, centrale koeling, ...)
* Samen met je team van experten en techniekers zorg je voor een aantrekkelijke "werkplek-ervaring" voor de onderzoeker/laborant en voor een technische omgeving die beantwoordt aan hoge kwaliteitseisen, een hoge bedrijfszekerheid en strikte normen op vlak van veiligheid en milieu.
* Je bent daarbij verantwoordelijk voor het oplossen van problemen gerelateerd aan de installaties en systemen dewelke een invloed hebben op veiligheid, milieu, duurzaamheid, kwaliteit, kost en betrouwbaarheid.
* Je zorgt voor een cultuur van professionaliteit en continue verbetering onderbouwd via KPI's, benchmarking en het delen van beste praktijken. Daarbij draag je actief bij aan initiatieven rond innovatie en delen van beste praktijken (mbt operationele) tussen verschillende afdelingen en tussen verschillende sites.
* Je draagt bij tot de strategie inzake de ontwikkeling van talent. Dankzij je ondersteunend leiderschap haal je het beste naar boven in je team.
* Je verzekert de naleving van alle lokale, federale en relevante internationale regelgeving (cfr. FDA, FAGG, OECD, AAALAC, CODEX, VLAREM, ....). Je werkt samen met overheidsinstanties en auditeurs.
* Je treedt op als aanspreekpunt voor verschillende interne klanten op de site. Je interageert met internationale groepen binnen Engineering & Property Services (cfr. Center of Excellence, …).

Qualifications

* Je hebt een ingenieursdiploma (Burgerlijk, Bio- of Industrieel - Mechanisch/Elektrisch/Energie) of gelijkwaardige door ervaring.
* Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, ook in het Engels.
* Je bent een inspirerend en ondersteunend leider, die mensen kan coachen en enthousiasmeren.
* Zo ben je in staat om effectief te connecteren en resultaten te leveren in een matrix structuur.
* Je hebt een open geest en bent in staat om beste praktijkten en technologische vernieuwingen op te nemen en te implementeren.
Je hebt ervaring in het uitbesteden van taken en diensten.
* Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een werkomgeving van nutsvoorzieningen, onderhoud, procesindustrie, ... Je hebt een brede kennis van Facilities management, energie- en nutsvoorzieningen, watersystemen en HVAC, en vereisten rond compliance (GxP).
* Je kan werken met zeer diverse computersystemen, communicatiemiddelen, handleidingen, technische tekeningen en je hebt kennis van diverse technische gereedschappen, materieel, meetinstrumenten, ... Je hebt kennis van en ervaring met diverse persoonlijke beschermingsmiddelen

Senior Manager Facilities

Johnson & Johnson, Antwerpen
Employment type: 
Permanent contract
Targeted title(s): 
Facility Manager, Interim Manager, R&D Engineer
Years of experience: 
3-5 years
Career level: 
Manager