Skip to main content

Senior Category Manager

•    Je staat in voor de sourcingactiviteiten in de ICT gerelateerde categorieën diensten/leveringen (hardware, software, consultancy) waar je verantwoordelijk voor bent van A tot Z (vanaf de plaatsing tot de uitvoering). Je beheert de raamovereenkomsten en de contacten met de leveranciers. 
•    Je draagt bij  tot een gezond financieel rendement van de onderneming door te streven naar een maximale kwaliteit en een zo laag mogelijke TCO. 
•    Je waarborgt de bevoorrading en waakt over de kwaliteit van de goederen/leveringen/diensten die zijn aangekocht voor je interne klanten. 
•    Je beheert actief je aankoopcategorie en werkt strategieën uit om het leveranciersbestand te optimaliseren, innovatie aan te trekken en een business continuïteit te garanderen.
•    Je draagt bij aan de ontwikkeling van een meerjarenplan van aankoop- en sourcing initiatieven.
•    Je werkt mee aan de voortdurende verbetering van de processen en procedures van je dienst en de optimalisatie van de gebruikte tools om de professionaliteit en de maturiteit van de aankooporganisatie op te drijven.

Français, Business, Secteur public, ICT, Procesverbetering, SAP MM, Commerciële spirit, Uitvoering, ETL, Orientation, Néerlandais, Consulting, Overheidsopdracht, Optimisation, Frans, SAP MM, Sourcing, ICT, Innovation, ICT, Marché public, Frans, Maximiser, Innovatie, Achats, MS Office Suite, Logiciel, Hardware, MS Office Suite, Engelse taal, Nederlands

Senior Category Manager

Sibelga, Brussels
Contract Type: 
Home working
Categories: 
IT, SAP, SAP Consultant, Quality / Security / Environment, Procurement, Category Manager
Career level: 
Senior
Apply before: