Skip to main content

Warning message

Safety Engineer

MYRRHA wordt de eerst sub-kritische, door een deeltjesversneller aangedreven reactor die door een eutectisch mengsel van lood en bismut gekoeld wordt. Onze belangrijkste missie is de bouw van MYRRHA en het gebruik ervan als onderzoeksreactor. Maar er is nog veel werk aan de winkel, zoals o.a. de bouw van MINERVA – de eerste fase van het project bestaande uit een deeltjesversneller en een protonen-doelstation. We zijn klaar voor de bouw van deze deeltjesversneller. Jij ook? Als Veiligheidsingenieur zal je:
* de beleidsregels en werkprocedures voor het beheer van niet-radiologische gevaren opstellen
* potentiële niet-radiologische gevaren identificeren die binnen de MINERVA-installatie tijdens de inbedrijfstelling, de werking, het onderhoud en de ontmanteling kunnen optreden
* de risico’s die met elk geïdentificeerd gevaar gepaard gaan, analyseren en de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen, definiëren en beschrijven
* mogelijke ongevallenscenario’s die geassocieerd worden met niet-radiologische incidenten analyseren, mogelijke gevolgen identificeren en veiligheidsgerelateerde functies voorstellen
* de uitvoering van het design opvolgen en de coherentie met de vastgestelde veiligheidsvereisten beoordelen
* de brandveiligheidsstrategie voor de Minerva-installatie uitzetten en de integratie van het brandbeveiligingssysteem in het ontwerp verzekeren
* verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de milieu-impactanalyse voor niet-radiologische gevaren
* verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de documentatie aangaande niet-radiologische gevaren, zoals deze voor de officiële erkenning van de installatie vereist is
* bijdragen tot de radiologische veiligheidsstudies die binnen de groep worden uitgevoerd
* bijdragen tot de documentatie die aan de nationale overheden met het oog op een radiologische vergunning voorgelegd moeten worden

* master- of doctoraatsdiploma in Fysica, Technische Ingenieurswetenschappen of een gelijkwaardig diploma
* vertrouwdheid met technische installaties binnen het nucleaire domein of op het vlak van deeltjesfysica
* minstens 3 jaar ervaring in de technische coördinatie van projecten
* ervaring met veiligheidsbeoordelingen en in het schrijven van de voor de goedkeuring van de projectuitvoering/exploitatie benodigde veiligheidsdocumentatie
* vertrouwd zijn met technische projecten en met een wetenschappelijke/technische R&D-omgeving is een extra troef
* uitstekende kennis van de Nederlandse, Engelse en Franse taal
* een ruimdenkende houding en goede communicatieskills

Safety Engineer

SCK•CEN, Mol
Categories: 
Design Engineer, R&D Engineer, Construction Engineer, Construction Engineer, Technical Consultant, Engineer, Safety Engineer, Quality Engineer
Degree Level: 
Master
Apply before: