Skip to main content

Warning message

Safety and Quality Engineer

Reactor BR2 (Belgian Reactor 2) behoort tot de krachtigste en meest flexibele onderzoeksreactoren ter wereld. Als onderzoeksreactor dient de BR2 niet voor de productie van elektriciteit, maar wordt vooral ingezet voor materialenonderzoek, splijtstofonderzoek, de productie van gedopeerd silicium en de productie van radio-isotopen voor medische toepassingen. In deze functie ben je binnen onze reactor verantwoordelijk voor: * opstellen, verbeteren en beheren van de technische documentatie en beschrijvingen van bestaande en nieuwe processen gebruikt bij de uitbating van de BR2-reactor
* ontwikkelen en uitdragen van een duidelijk beleid en risicobeheersysteem omtrent veiligheids-, kwaliteits- en milieuaspecten
* instaan voor de toepassing van de vigerende wetgeving betreffende industriële veiligheid
* beheren en verder ontwikkelen van de ondersteunende managementtools gebruikt bij de uitbating van de BR2-reactor
* implementeren en ondersteunen van methodes en cultuur inzake veiligheid, kwaliteit, beveiliging, welzijn en milieu, zoals voorgeschreven door de (inter)nationale regelgeving en de interne objectieven zoals vastgelegd in het geïntegreerd beheerssysteem
* voorbereiden, adviseren en begeleiden van veiligheidsinspecties en van interne en externe audits

* diploma van Master in de Industriële Wetenschappen (Industrieel Ingenieur) aangevuld met een opleiding tot Veiligheid niveau II en/of relevante ervaring
* indien nodig, bereid zijn de opleiding Veiligheid niveau II te volgen
* enkele jaren ervaring, bij voorkeur in een industriële omgeving met een hoge veiligheids- en kwaliteitscultuur waar volgens strikte procedures gewerkt wordt
* goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
* kennis van Nederlands, Frans en Engels
* ervaring als (interne) auditor is een plus
* kennis van het beheer van databanken is meegenomen (bv. Access)
* goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
* ruime interesse en aandacht voor veiligheid en kwaliteit

Safety and Quality Engineer

SCK•CEN, Mol
Categories: 
Industrial Engineer, Engineering, Developer, Quality Engineer, Automation / Electronics, Production Engineer, Technical Consultant, Aeronautical, Quality / Security / Environment
Degree Level: 
Master
Apply before: