Skip to main content

Quality Specialist

Volgende taken vallen onder jouw bevoegdheid:

  • De evaluatie van kwaliteitsincidenten en root cause onderzoeken, correctieve en preventieve acties, en evaluatie van de effectiviteit van de preventieve acties om weerkerende deviaties te voorkomen.
  • Het tijdig toepassen van de escalatieprocedure naar de Quality Team Leader Operations en het hoger management.
  • Nauwe samenwerking met de Productie, Verpakking of QC afdeling (o.a. aanwezigheid op dagelijks overleg) en met ondersteunende afdelingen (Product Support, Production Support,…) om de vereiste kwaliteit en normen te bereiken, evenals proactief te verbeteren binnen de Productie , Verpakking of QC omgeving.
  • Eerste aanspreekpunt voor kwaliteit in het algemeen binnen jouw area. Algemeen vertegenwoordiger van QA in het Operations Team.
  • Nauwe samenwerking met QP Product Specialists en Supply Chain Management om te verzekeren dat deviaties tijdig afgerond kunnen worden zodat batchen tijdig vrijgegeven kunnen worden naar de markt.
  • Support van audits (voorbereiding en toelichting deviaties).

Afdeling

De functie van Quality Specialist Operations situeert zich binnen de QA afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de operationele QA-taken gerelateerd aan een bepaalde productie-, verpakkings- of QC afdeling in de Pfizer productiesite te Puurs.

Bedrijfscultuur

Je komt in een cultuur terecht waarbij ownership een essentieel kenmerk is van elke collega. We willen vandaag uitblinken maar ook al denken aan morgen en daar pro-actief op inspelen. Bij Pfizer geloven we heel sterk in teamwerk. Om je werk te realiseren hebben we elkaar nodig, helpen we elkaar, dagen we elkaar uit en delen we kennis. "Hoge kwaliteit" is de rode draad in alles wat we doen.

Onderhandelen, Technical Writing, Production, Draad, Productie, Management, cGMP, Geneesmiddel, ROOT, Skills, Communicatief sterk, Kwaliteitscontrole, Inpakken, Uitvoering, Audits, Engelse taal, Operations, Onderzoek, Samenwerking, Kwaliteitsborging, Apotheek, Nederlands, Product Support, Diplomatiek

Quality Specialist

Pfizer SA, Puurs
Categories: 
Quality / Security / Environment, Supply Chain, Production, IT, Team Leader
Apply before: