Skip to main content

Project Manager Medium Voltage

Job Description

Omdat de ambitie van SIEMENS verderreikt dan alleen maar de leider op het vlak van energiedistributie te zijn,ontwikkelt het bedrijf onophoudelijk innoverende oplossingen voor een duurzaamen verantwoord elektriciteitsgebruik. Bijgevolg is het bedrijf regelmatig opzoek naar nieuwe en bekwame talenten om ons te helpen aan de klantenbehoeftente voldoen en om te werken aan de uitdagingen van de toekomst.

Als je actief mee wil vormgeven aan ditnieuwe energielandschap, ben jij de  Project Manager (Medium Voltage)  diewij zoeken!

Wat zullen je verantwoordelijkhedenzijn?

Als Project Manager zal je autonoomjouw takenpakket kunnen uitvoeren en zowel kleinere als grotere projecten opzich nemen. Deze projecten zijn gericht op middenspanningsborden. Je staat er zekerniet alleen voor daar je kan rekenen op jouw teamgenoten en teamleader!

Een greep uit jouw uitdagendtakenpakket;

 • Je configureert het schakelborddat je naar de voornamelijk in Duitsland gevestigde producent zendt.
 • Instaan voor de conformiteit vande order (technische specificaties) met de in de offerte gepreciseerdebehoeften. Indien nodig communiceer je eventuele bijzonderheden aan de fabriek.
 • Zowel in de fabriek als internsta je in voor de verificatie van de engineeringfase en de controle van demontage en de inbedrijfstelling van het project. Hiertoe neem je, indien nodig,deel aan fabriekstests evenals aan werfvergaderingen.
 • In elke stap van het project,verzeker je dat zowel de planning als het vooropgestelde budget wordennageleefd. Hiertoe werk je nauw samen met je collega’s Project Controllers endit met het oog op een duidelijke rapportering bij je Management evenals voorde klant.
 • Jouw communicatieskills ga je zekerverder kunnen benutten daar je extern voornamelijk in contact zal treden metindustriële klanten, toeleveranciers, keuringsinstanties, … Intern zal je ookals spilfiguur fungeren bij o.a. jouw collega’s van sales, administratie,engineering, service en de fabrieken.

  De door jou gerealiseerde projectenzijn hoofdzakelijk bestemd voor klanten in  België  maareveneens occasioneel in  Frankrijk  evenals in de landenvan  Franstalig Afrika  waar de markt zich blijft ontwikkelen enwaarvoor België de rol van HUB op zich neemt. Je voornaamste werkplek situeertzich in de hoofdzetel van SIEMENS Belux in Huizingen maar door homeworkingwensen wij in een oplossing te voorzien aan de mobiliteitsproblematiek.

  Over welke competenties beschik je?

 • Je beschikt over een Bachelor en/of Masterdiploma ingenieurswetenschappen met specialisatie Elektriciteit,Elektromechanica of gelijkwaardig door professionele ervaring.
 • Een eerdere ervaring van min. 3jaar in projectmanagement in een technisch domein is vereist.
 • Daarenboven onderhoud je nauwe contacten met defabrieken – de voertaal is hierbij het Engels.
 • Om een goede wisselwerking metjouw collega’s te verzekeren, spreek je een mondje Frans.
 • Je bent vertrouwd met het gebruikvan IT-tools zoals MS Office.
 • Interesse inmiddenspanningsborden en/of netten vormt een pluspunt.
 • Meer nog dan over de vereistecompetenties, beschik je over een persoonlijkheid die van jou HET profiel maaktwaarmee wij het genoegen zullen hebben om mee samen te werken. Omdat SIEMENSsamenwerking en de ownership culture bij elk van zijnmedewerkers wil bevorderen, ligt de nauwgezette uitvoering van je werk je naaan het hart en stel je alles in het werk om aan de verwachtingen van de klantte voldoen. Hiertoe neem je vlot de nodige beslissingen om de vooropgesteldetermijnen na te komen.

  Wat heeft SIEMENS Belux je te bieden?

  We geven je de mogelijkheid je talentenverder te ontwikkelen in een internationale omgeving. We bieden bovendien eengevarieerd takenpakket, binnen een brede waaier van functies, en intensieveinterne opleidingen om je loopbaan verder te ontwikkelen. Permanente coachingen omkadering door een mentor maken eveneens deel uit van ons aanbod. We biedenje aantrekkelijke loonvoorwaarden in combinatie met tal van extralegalevoordelen.

  We create what matters! Apply, come& join us…

  Project Manager Medium Voltage

  Siemens S.A./N.V., Beersel
  Contract Type: 
  Internship
  Categories: 
  Project Manager
  Degree Level: 
  Bachelor
  No Bachelor
  Career level: 
  Manager
  Apply before: