Skip to main content

Project Management Officer

  • in overleg met het management bepaal en bewaak je de strategie van het programma en de behoeften voor nieuwe gebouwen
  • je zorgt voor de omzetting naar concrete projecten, in casu aansturing haalbaarheidsstudies en opmaak business case; opmaken van schema’s, plannen en timing
  • Single Point of Contact (SPOC) tussen de managers en de projectleider
  • als project medewerker volg je de realisatie van de projecten op en maakt zo nodig aanpassingen aan de planning
  • behandelen van vragen tot aanpassing voor de inrichting van gebouwen
  • opmaak van inrichtings- en bezettingsplannen, begeleiding bij uitrusting van gebouwen
  • als PMO zorg je ook voor de analyse van optimale locatie en uitrusting in functie van continuïteit van dienstverlening
  • je rapporteert aan de directie omtrent de vooruitgang van de projecten

Dienstverlening, Planning, PMO, Plannen organiseren, Analyse, Management, Communicatief sterk, Aanbesteding, Projectmanagement, Business case, Frans, Management, Nederlands

Project Management Officer

S&you, Brussels
Categories: 
Project Management, Project Management Officer
Apply before: