Skip to main content

Warning message

Professor in Ultralow Energy Scale Materials, Devices and Systems

Professor in Ultralow Energy Scale Materials, Devices and Systems

ZAP-2019-76

Aan de Groep Wetenschap &Technologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Elektrotechniek (ESAT), Onderzoeksgroep MICAS en de Faculteit Wetenschappen, Departement Natuurkunde en Sterrenkunde, Afdeling Halfgeleiderfysica van de KU Leuven is er een vacature voor een voltijdse vacature in het domein van materialen, componenten en systemen voor ultra-lage energie. Wij zoeken een internationaal georiënteerde kandidaat met een uitstekend onderzoeksdossier en met goede onderwijscompetenties, die onderzoek verricht naar de fundamentele fysische uitdagingen en ingenieursimplementaties, gerelateerd aan het domein van materialen, componenten en systemen voor ultra-lage energie. De onderzoeksgroep MICAS van het Departement Elektrotechniek (ESAT) is gespecialiseerd in onderzoek naar micro-elektronische circuits en sensoren. Naast circuitontwerp bevat dit ook onderzoek naar nano- en micro-elektromechanische systemen (N/MEMS). De Afdeling Halfgeleiderfysica van het Departement Natuurkunde en
Sterrenkunde legt zich toe op het ontwikkelen van nieuwe materialen en nieuwe fysische concepten die de weg banen naar laagvermogentoepassingen. Beide onderzoeksgroepen beschikken over ultramoderne apparatuur om hun onderzoek uit te voeren. Het gaat hier onder andere om 'state-of-the art' dunnefilmverwerking, toestellen voor materiaalkarakterisatie en een cleanroom voor micro- en nanofabricatie. Deze infrastructuur bevindt zich gedeeltelijk in het nieuwe Corelab van de Groep Wetenschap & Technologie. https://fys.kuleuven.be/hf

U bezit een diploma van doctor in de ingenieurswetenschappen, doctor in de fysica of een verwant diploma.
U hebt ervaring met onderzoek in het domein van vaste-stoffysica, nano-elektronica en/of nano-elektromechanica.
U hebt succesvol bruggen gebouwd tussen vaste-stoffysica en technisch vernieuwende concepten uit de ingenieurswetenschappen, door bv. nieuwe materialen in te brengen in nieuwe systemen.
U hebt ervaring met de organisatie en het management van een technisch laboratorium en een cleanroomomgeving.
U hebt een sterk onderzoeksprofiel. De kwaliteit van uw onderzoek is bewezen door publicaties in prominente internationale tijdschriften en/of boeken. Internationale ervaring is een belangrijk voordeel.
U hebt aantoonbare kwaliteiten betreffende academisch onderwijs. Ervaring in lesgeven is een voordeel.
U het organisatorisch talent en u hebt een samenwerkende houding. U bezit leiderschapscapaciteiten binnen een universitaire context.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.
De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal geörienteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in België en in het buitenland. Zij biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt in Leuven, een historische, dynamische en levendige stad in het centrum van België, op 20 minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan 2 uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Michael Kraft, tel.: +32 16 37 37 56, mail: michael.kraft@kuleuven.be of prof. dr. Jean-Pierre Locquet, tel.: +32 16 32 72 90, mail: jeanpierre.locquet@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):
- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina's) ;
- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst);
- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 5 pagina's);
- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina's);
- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn, expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

Professor in Ultralow Energy Scale Materials, Devices and Systems

KU Leuven, Belgium
Apply before: