Skip to main content

Warning message

Praktijkassistent Engineering & Technologie

Praktijkassistent Engineering & Technologie

AAP-2019-173

De Faculteit Wetenschappen is penvoerende faculteit voor de Educatieve Master Wetenschappen en Technologie. Deze educatieve master richt zich in de eerste plaats tot mensen met een academische bachelor of master in de wetenschappen, ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen. Als praktijkassistent (praktijklector) Engineering & Technologie sta je vooral in voor de begeleiding van leraar-ingenieurs in opleiding.

De praktijkassistent (praktijklector) Engineering & Technologie neemt de volgende taken op zich:

* Veruit de belangrijkste opdracht bestaat uit het begeleiden van onderwijsstages in technologische vakken. Deze opdracht omvat onder andere: voorbereidende gesprekken met studenten, opvolgen van stageportfolio's, feedback geven aan studenten, contact onderhouden en overleggen met stagementoren op de stagescholen, scholen bezoeken en stagelessen bijwonen en opvolgen, enz...) Deze activiteiten zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in de regio Leuven en de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Uitzonderlijk zijn ook verplaatsingen buiten deze regio mogelijk.
* Geregeld overleg met andere praktijklectoren en/of docenten
* Ondersteuning bieden bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen (projectwerkjes, micro-teaching, ...)

* Ondersteuning bieden bij het organiseren en uitvoeren van navormingen voor leraars
* Bereid zijn om zelf navormingen te volgen

Daarnaast is er eventueel ook gelegenheid om mee te werken aan vakdidactisch onderzoek en publicaties.

* Je bent in het bezit van een master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) of een master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)
* Je bent in het bezit van het diploma van leraar
* Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar ervaring als lesgever in technologische vakken in het secundair onderwijs, het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs
* Je hebt momenteel minstens een deelopdracht effectieve onderwijspraktijk
* Je beheerst zeer goed de Nederlandse taal
* Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie
* Je toont belangstelling voor en vertrouwdheid met vakinhoudelijke, vakdidactische, vakoverscrijdende, algemeen pedagogische en/of agogische onderwerpen
* Je bent bereid je te ontwikkelen als coach
* Je hebt een positieve attitude t.o.v. het gebruik van ICT in een educatieve en professionele context (elektronische leeromgeving, vergaderen via Skype,...)
*

Je bent bereid tot een tewerkstelling via detachering vanuit het secundair onderwijs.

We bieden een deeltijdse aanstelling (10% tot 20%) aan voor een periode van één jaar als Praktijkassistent, barema 43, startend op 1 september 2019, met kans op verlenging.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Guy Durinck, tel.: +32 9 265 86 10, mail: guy.durinck@kuleuven.be.

Praktijkassistent Engineering & Technologie

KU Leuven, Leuven
Categories: 
Engineer
Apply before: