Skip to main content

Warning message

Praktijkassistent Bouwkunde

Praktijkassistent Bouwkunde

AAP-2018-321

In de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en de Technologiecluster Bouwkunde (Departement Burgerlijke Bouwkunde KU Leuven), op Campus De Nayer te Sint-Katelijne-Waver, is een voltijdse opdracht vacant voor een praktijkassistent om het onderwijs in de opleiding tot industrieel ingenieurs bouwkunde te ondersteunen. Wij zijn op zoek naar een dynamische en gemotiveerde persoon (m/v) om onderwijstaken uit te voeren in de opleiding industriële wetenschappen bouwkunde, meer bepaald het verzorgen van oefeningensessies, het begeleiden van laboratoria en projectonderwijs bouwkunde. De kandidaat ondersteunt de opleiding bij de dagelijkse organisatie van het onderwijs, studiebezoeken en bedrijfsstages. Onderwijsvernieuwing, samenwerking met industriële partners en public relations verzorgen behoren ook tot de kerntaken.

De opdracht zal in hoofdzaak uitgevoerd worden op Campus De Nayer te Sint-Katelijne-Waver (iiw.kuleuven.be/denayer/denayer). Deze campus is één van de vestigingsplaatsen van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Deze multi-campusfaculteit is het resultaat van de integratie van de opleidingen tot industrieel ingenieur in KU Leuven. De faculteit heeft een eigen onderwijs-, onderzoeks- en doctoraatsprofiel.

Voor zijn/haar onderwijsopdracht is de aangestelde kandidaat lid van de Technologiecluster Bouw van het Departement Burgerlijke Bouwkunde (iiw.kuleuven.be/english/research/technologycluster/construction) en de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (iiw.kuleuven.be) van de KU Leuven.

Als succesvolle kandidaat zal je
* onderwijsondersteunende taken verrichten onder supervisie en in samenwerking met de coördinerend verantwoordelijke(n) in de academische bachelor- en masteropleidingen industriële wetenschappen, richting bouwkunde;
* oefenzittingen verzorgen voor de opleidingsonderdelen Sterkteleer, Structuurmechanica, Bouwfysica, ... in de bachelor en master Industriële Wetenschappen Bouwkunde, alsook in het schakeljaar;
* studenten begeleiden bij projectwerk, bachelorproef en/of masterproef. Je geeft de studenten feedback en evalueert ze. Je bent een motivator en een vlot toegankelijk aanspreekpunt.
* studiebezoeken en bedrijfsstages mee organiseren en begeleiden;
* studiemateriaal up-to-date houden en verder ontwikkelen;
* initiatief nemen om onderwijsvernieuwing op de kaart te zetten;
* bijscholing volgen die zowel inhoudelijke als didactisch aansluiten bij je taak;
* nauw samenwerken met studenten, docenten en onderzoekers;
* meewerken aan infodagen, open lesdagen, wetenschapspopularisering, STEM-workshops en SID-ins om zo de opleiding te promoten en toekomstige studenten te informeren.

De vacature staat open voor houders van een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen (bij voorkeur richting bouwkunde).

De kandidaat
* heeft een grote belangstelling voor onderwijs;
* is gemotiveerd, enthousiast, kan werken in team;
* heeft goede studieresultaten;
* heeft interesse in onderwijsvernieuwing;
* is flexibel en heeft goede organisatorische vaardigheden.
* heeft een zeer goede kennis van het Nederlands;
* een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

We bieden een functie aan als voltijds praktijkassistent voor een periode van 1 jaar, verlengbaar tot maximaal 5 jaar mits positieve evaluatie. Deze functie is gekoppeld aan het salarisbarema 43.

De succesvolle kandidaat komt als assistent terecht in een stimulerende en uitdagende werkomgeving met een grote mate van flexibiliteit en autonomie.

De onderwijsactiviteiten aan de KU Leuven gebeuren hoofdzakelijk in het Nederlands.

De aangestelde kandidaat moet bereid zijn om in het kader van zijn opdracht de vereiste mobiliteit op te brengen.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Jan Ivens, tel.: +32 16 32 86 12, mail: jan.ivens@kuleuven.be of prof. dr. ir. Ann Van Gysel, tel.: +32 15 68 82 20, mail: ann.vangysel@kuleuven.be.

Praktijkassistent Bouwkunde

KU Leuven, Sint-Katelijne-Waver
Apply before: