Skip to main content

Warning message

Postdoc onderzoeker in statistiek en psychometrie voor onderwijskundig onderzoek

Postdoc onderzoeker in statistiek en psychometrie voor onderwijskundig onderzoek

BAP-2019-335

ITEC is een onderzoeksgroep van de KU Leuven en imec, Vlaanderens hightech onderzoeks- en innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologieën. Op de campus Kortrijk van de KU Leuven verenigt ITEC onderzoekers van vijf disciplines (onderwijspsychologie, statistiek, toegepaste linguïstiek, datawetenschap en computerwetenschappen) om samen te werken rond interdisciplinaire onderzoeksthema's in educatieve technologie, zoals het instructioneel design en de effectiviteit van online leeromgevingen (bv. e-learning, serious games), statistische modellering, algoritmes voor adaptief leren en taaltechnologie.

Het Smart Education programma van imec zet via strategisch basisonderzoek in op het doelgericht inzetten van educatieve technologie in onderwijs en vorming. Centraal staat de ontwikkeling en het testen van slimme technologieën (sensoren, algoritmes, adaptieve leerplatformen, enz.) die nodig zijn voor het faciliteren van interactie en samenwerking tijdens het leerprocesen voor de introductie van leeroplossingen op maat van de leerdoelstellingen, de doelgroep, de context, de leerkracht en zelfs de individuele leerder. Hierbij staan de collectie van allerhande soorten data, data-analyse en de terugkoppeling van de informatie centraal.
De kandidaat bouwt de onderzoekslijn rond statistieken psychometrie verder, door technieken en methoden te ontwikkelen, evalueren en optimaliseren en hun toepassing te bestuderen in voornamelijk het domein van Smart Education, maar ook in andere domeinen zoals media en health. Hiervoor wordt ook vaak samengewerkt met bedrijven en onderzoekers over disciplines heen, met name op vlak van instructional design & effectiviteit, inclusief computerondersteund taalonderwijs, multilevel statistiek & machine learning. In dit kader doet hij/zij zelf baanbrekend onderzoek, stuurt hij/zij de andere onderzoekers in statistieken psychometrie mee aan, werkt hij/zij actief mee aan het werven van projecten,publiceert hij/zij de resultaten van het onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften en presenteert hij/zij deze op (inter)nationale congressen en andere bijeenkomsten.

De kandidaat heeft
* De graad van doctor in meten in onderwijs, psychometrie,statistiek, learning analytics of aanverwante gebieden.
* Ervaring met methodologieën en technieken voor learner modelling zoals Item Response Theorie, Bayesiaanse Kennis Tracing, Performance Factor Analyse, wordt beschouwd als een sterke troef.
* Interesse in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van learning analytics (bv. educatieve datamining).
* Een uitstekende academische track record.
* Sterke competenties voor het leiden van en werken in een team, en het zelfstandig werken
* Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Uitstekende beheersing van Engels. Kennis van het Nederlands wordt gezien als een pluspunt.
* Een flexibele ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin.
* Ervaring in het (statistisch) programmeren (vb. R, Python).
* Ervaring met het schrijven van projectaanvragen wordt gezien als een pluspunt.

In deze rol vertegenwoordig je een prestigieus onderzoeksinstituut dat zich richt op het excelleren in onderzoek en positieve maatschappelijke effecten teweeg tracht te brengen. Je krijgt de kans om jezelf te ontplooien door te leren over het EdTech-landschap, het (internationale) netwerk waarin wij opereren (typisch de triple helix; maatschappelijke en economische spelers,de academische wereld en het onderwijs) en om invloed te hebben op ontwikkelingen rond onderwijs en leren. Deze functie biedt flexibiliteit, de mogelijkheid om samen met een enthousiast team in een stimulerende multiculturele en multidisciplinaire omgeving te werken en continu bij te leren. Je werkplek bevindt zich op de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk.

We bieden een mogelijk voltijdse tewerkstelling (onderling te bespreken) als postdoc onderzoeker voor 1 jaar, verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie. Gezien het brede netwerk waarin ITEC opereert en het groter wordend team, kan uiteraard ook gezocht worden naar mogelijkheden om deze 2 jaar te verlengen.

Naast een marktconform salaris biedt de KU Leuven ook een aantal bijkomende voordelen, zoals de mogelijkheid tot flexwerken, een hospitalisatieverzekering, ecocheques, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige maaltijden, een KU Leuven-fiets,.....

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Wim Van Den Noortgate, tel.: +3256246151, mail: wim.vandennoortgate@kuleuven.be of de heer Frederik Cornillie, tel.: +32 56 24 64 40, mail: frederik.cornillie@kuleuven.be.

Postdoc onderzoeker in statistiek en psychometrie voor onderwijskundig onderzoek

KU Leuven, Kortrijk
Categories: 
R&D Engineer
Apply before: