Skip to main content

Warning message

PhD researcher in language technology

PhD researcher in language technology

BAP-2019-412

ITEC is een onderzoeksgroep van de KU Leuven en imec, Vlaanderens hightech onderzoeks- en innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologieën. Het interdisciplinaire onderzoek heeft betrekking op het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van gepersonaliseerde en adaptieve digitale oplossingen, met als voornaamste toepassingsdomein onderwijs en training, maar ook media en gezondheidszorg. De primaire onderzoeksthema's zijn: het onderwijskundig ontwerp en de effectiviteit van technologieondersteunde omgevingen voor complex leren (bv. samenwerkend leren); de ontwikkeling van datagedreven methodes voor effectiviteitsonderzoek (bv. multiniveau statistische modellering voor meta-analyse) en voor personalisatie (bv. psychometrische en machine learning technieken en taaltechnologie voor intelligente tutoring systemen). Om dit te realiseren brengt ITEC onderzoekers samen uit de onderwijspsychologie, statistiek, computerwetenschappen en toegepaste taalkunde, in een coöperatief labo op de
Kulak campus in Kortrijk. De onderzoeksgroep werkt vaak samen met bedrijven en andere partners.

Computationele constructiegrammatica is een tak van de taalkunde die inzichten en analyses uit de constructiegrammatica wil operationaliseren naar concrete modellen voor de verwerking van taal. Deze modellen kunnen op hun beurt worden gebruikt in taaltechnologische toepassingen, zoals systemen voor mens-machine interactie, question answering, robotinstructie en intelligent tutoring systems.

Als doctoraal onderzoeker zal je uitzoeken hoe constructiegrammatica op een automatische manier kan worden geleerd door een computationele eenheid (bv. een zelfstandige agent), waardoor die kan communiceren met zijn omgeving. Je gebruikt een palet aan machine learning technieken, van diepe neurale netwerken tot inductive logic programming. Je zet multi-agent simulatieexperimenten op waarin een populatie van zelfstandige agents gebruikt maakt van deze technieken om effectieve en efficiënte communicatiesystemen op te zetten.

Je onderzoeksproject zal deels ingebed zijn in het interdisciplinaire onderzoeksproject COSMO (COgnitive Support in Manufacturing Operations) in het imec.ICON programma, waarin je je onderzoek zal toepassen en evalueren in realistische contexten. Je werkt samen met bedrijven in immersieve training (virtual en augmented reality) en in de maakindustrie, en daarnaast met onderzoeksgroepen bij UGent, imec en Flanders Make.

Je project is ten slotte ook ingebed in het onderzoeksprogramma Smart Education van imec, waarin je zal samenwerken met onderzoekers van ITEC, de UGent, VUB en imec.

- Je behaalde een masterdiploma in de computerwetenschappen, artificiële intelligentie, computationele taalkunde of gerelateerde domeinen.
- Je beschikt over:
* uitstekende programmeervaardigheden;
* een uitgesproken interesse in taal(kunde) en taaltechnologie;
* sterke communicatieve vaardigheden, leiderschapsvaardigheden en een hoge mate aan flexibiliteit.

- Je kan zowel zelfstandig als in team optimaal functioneren.
- Je kan je vlot en accuraat uitdrukken in het Engels en bij voorkeur ook in het Nederlands (zowel in mondelinge communicatie als geschreven).

In deze rol vertegenwoordig je een prestigieus onderzoeksinstituut dat excellent onderzoek verricht met het oog op maatschappelijke impact. Je krijgt de kans om jezelf te ontplooien door te leren over het domein van de educatieve technologie, de maakindustrie en de robotica, en maakt kennis met het (internationale) netwerk waarin wij opereren (de triple helix van maatschappelijke en economische spelers, de academische wereld en de overheid). Deze functie biedt flexibiliteit, de mogelijkheid om in een multiculturele en multidisciplinaire omgeving te werken en continu te leren. Je thuiswerkplek bevindt zich op de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk.

We bieden een voltijdse tewerkstelling als doctoraatsbursaal voor 1 jaar, verlengbaar tot ten minste 2 jaren mits positieve evaluatie, en tot maximaal 4 jaren mits beschikbaarheid van bijkomende financiering.

Naast een marktconforme verloning biedt de KU Leuven ook een aantal bijkomende voordelen, zoals de mogelijkheid tot flexwerken, een hospitalisatieverzekering, ecocheques, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige maaltijden, een KU Leuven-fiets, …

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Frederik Cornillie, tel.: +32 56 24 64 40, mail: frederik.cornillie@kuleuven.be of de heer Paul Van Eecke, tel.: +32 56 24 64 68, mail: paul.vaneecke@kuleuven.be.

PhD researcher in language technology

KU Leuven, Kortrijk
R&D Engineer