Skip to main content

Warning message

Operator Interne Logistiek - Brugge - Tijdelijk

Operator Interne Logistiek - Brugge - Tijdelijk

Belgium, Brugge

Cobalt and Specialty Mat.

Supply Chain

Job Beschrijving

Context:
De afdeling logistiek staat in voor de behandeling, opslag, verpakking, bewaring, ontvangst en aflevering van grondstoffen en afgewerkte goederen voor 5 productgroepen. Het productengamma is vrij uitgebreid en komt voor in verscheidene verpakkingen. De functiehouders werken samen met verschillende andere afdelingen en diensten in de fabriek. Een correcte identificatie, labeling, naspeurbaarheid en behandeling zijn, gezien de intrinsieke gevaren verbonden aan chemische producten, zeer belangrijk.

Doel van de functie:
Uitvoeren van logistieke activiteiten met betrekking tot ingaande en uitgaande stuk- en bulkgoederen, stockage in het magazijn/tankpark teneinde correcte en veilige leveringen te garanderen.

Resultaatsgebieden:
* Lossen van conforme en niet conforme stuk- en bulkgoederen, via contacten met vrachtwagenchauffeurs, labo QC en expeditie, zodat het juiste product vanuit de vrachtwagen gelost is en in de juiste magazijnlocatie of opslagtank gestockeerd is conform het losdocument.
* Klaarzetten van stukgoederen volgens gevraagd productieorder, door de hoofdoperator, op de voorziene zone opdat de productieafdeling tijdig beschikt over de juiste goederen.
* Handmatig palletiseren en zekeren van stukgoederen (200L vaten, kleine recipiënten...) volgens opdracht van de coordinator intern transport zodat goederen veilig en stabiel getransporteerd kunnen worden.
* Aanbrengen van de vereiste veiligheidsetikkettering volgens beschikbare instructies van de coordinator intern transport zodat verpakkingen voldoen aan internationale wetgeving.
* Laden van bulkgoederen vanuit opslagtanks in bulkwagens volgens checklijst laden bulkgoederen in opdracht van coordinator om te borgen dat het juiste product geladen is volgens de normen kwantiteit(verkooporder, compartimentering), kwaliteit, veiligheid en milieu.
* Picken en klaarzetten van stukgoederen conform verkooporders in wachtzone in opdracht van de coordinator volgens opgegeven prioriteiten om een vlotte belading mogelijk te maken.
* Laden van stukgoederen vanuit magazijn of wachtzone, conform de verkooporders, in opdracht van de coordinator zodat het juiste product veilig op de juiste vrachtwagen geladen is.
* Inzet tonen en verbeterinitiatieven nemen voor veiligheid, orde en netheid om de werkomgeving voor iedereen aangenaam en veilig te houden .

Competentieprofiel:
* Informatie begrijpen
* Taken uitvoeren
* Samenwerken
* Communiceren
* Inzet tonen
* Zich flexibel opstellen
* Respect tonen

Vereisten

Technische Expertise:
Diploma: Hoger Technisch Secundair onderwijs en/of gelijkwaardig door ervaring.
Vereiste ervaring: 3 maanden tot 1 jaar
Technische vaardigheden: Besturen van heftruck en transpallet

Software: MS Office

Talen: Nederlands mondeling en schriftelijk

Aanbod

Voor deze functie biedt Umicore u een marktcompetitief salarispakket. Dit naast een aangename werksfeer en een reële kans om uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen. Ga naar www.umicore.com of http://csm.umicore.com meer informatie.

Operator Interne Logistiek - Brugge - Tijdelijk

Umicore, Bruges
Temporary fixed-term contract
Procurement Engineer, Logistics Manager, Logistics Engineer