Skip to main content

Warning message

 • This job is no longer available. Search for new jobs.

Onderzoeksprojectleider

SCK•CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 700 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Onze ontwikkelingen resulteerden al in een lange lijst van innovatieve en toekomstgerichte toepassingen voor de medische wereld, de industrie en de energiesector. Onze expertise is wereldwijd erkend.

Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht:

 • Veiligheid van nucleaire installaties
 • Doordacht beheer van radioactief afval
 • Bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling

SCK•CEN werkt samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland.

De werking van SCK•CEN heeft op talrijke vlakken rechtstreekse invloed op het dagelijkse leven in onze samenleving. Naast onze activiteiten als onderzoekscentrum, organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.

Functieomschrijving:

Momenteel zijn we op zoek naar een onderzoeksprojectleider ter versterking van de eenheid "Onderzoek en Ontwikkeling Afvalcolli". Deze eenheid doet onderzoek naar het lange-termijngedrag in finale bergingscondities van verschillende types radioactief afval (verglaasd, gebitumineerd, en gecementeerd afval; verbruikte brandstof) en de metalen verpakkingen waarin deze vervat zijn.

De projecten waarvoor jij mee zal instaan zijn grootschalige projecten waarbij diverse SCK•CEN onderzoeksgroepen betrokken zijn. Je zal binnen deze projecten het aanspreekpunt zijn voor het gedeelte omtrent de conditionering van middelmatig-actieve vloeibare afvalstromen.

In een eerste fase zal er binnen jouw deelproject focussen op het ontwikkelen van een robust recept om de vloeibare afvalstromen te conditioneren tot een gecementeerd afvalproduct dat volledig beantwoordt aan de ONDRAF/NIRAS acceptatiecriteria voor dit soort afval. Hiervoor komen zowel gewone Portland cement als andere soorten cement en geopolymeren in aanmerking. Vervolgens zal het accent verschuiven naar het opschalen van de testen en het uitvoeren van testen met reële radioactieve effluenten. Tegelijkertijd zal je meewerken aan de design en uitbouw van de toekomstige cementeringsinstallatie. Op termijn kan je doorgroeien naar de algemene verantwoordelijke voor de cementering van middelmatig-actieve vloeibare afvalstromen.

Als onderzoeksprojectleider zal je voornamelijk rapporteren aan de eindverantwoordelijken van de projecten en aan de hiërarchie van de betrokken onderzoekseenheden. Binnen het team van de eenheid "O&O Afvalcolli" zal je samenwerken met de wetenschappelijke medewerkers en laboranten die instaan voor het experimentele luik van het deelproject. Om het project te doen slagen zal je je naast wetenschappelijke sturing en opvolging indien nodig ook zelf meewerken aan het praktische en experimentele werk in het labo.

Meer specifiek heb je volgend takenpakket:

 • Je staat in voor de opmaak van de inhoud, de planning en het budget van de projectplannen voor het immobiliseren van middelmatig-actief vloeibaar afval in een cementmatrix. Je overlegt daarvoor met zowel de algemene projectleiding als de collega's met technische en/of wetenschappelijke expertise in dit domein.
 • Je coördineert en organiseert de verschillende activiteiten binnen het project naargelang de prioriteiten en de competenties van de teamleden en de noden van het project.
 • Je stuurt het projectteam aan qua taakverdeling, timing en opvolging van werkzaamheden, om zo de doelstellingen van het project te bereiken. Hierbij volg je het overlegmodel. Indien nodig help je bij het praktische en experimentele werk in het labo.
 • Je volgt de objectieven van het project van nabij op en stuurt bij waar nodig. Je identificeert factoren en gebeurtenissen die het project kunnen vertragen of verhinderen en je anticipeert hierop.
 • Je staat in voor de mondelinge en schriftelijke rapportering van jouw onderdeel van het project.

Profiel:

 • Je hebt een master diploma van burgerlijk ingenieur of een master diploma van bio-ingenieur.
  • Volgende afstudeerrichtingen binnen burgerlijk ingenieur genieten de voorkeur: chemie, materiaalkunde en bouwkunde.
  • Volgende afstudeerrichtingen binnen bio-ingenieur genieten de voorkeur: milieutechnologie en interfasechemie.                
 • Je hebt een goede algemene kennis van (anorganische) chemie, proceschemie en/of materiaalkunde. Vertrouwdheid met- of achtergrondkennis van radiochemie is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring in- en grote interesse voor het beheer van projecten.
 • Je bent een kei in organisatie waaronder o.a. projectplannen uitwerken in concreet meetbare objectieven, planningen uitwerken, de juiste middelen inzetten en acties ondernemen.
 • Efficiënt en kostenbewust werken is voor jou een evidentie.
 • Je hebt een sterk probleemoplossend vermogen. Daarbij heb je oog voor meerdere alternatieven en gebruik je informatie uit verschillende bronnen.
 • Je kan andere mensen motiveren.
 • Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk werk.
 • Je beschikt over goede communicatieve- en rapporteringsvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Goede kennis van het Engels (lezen, schrijven, én spreken) is onontbeerlijk.  Niet-Nederlandstaligen worden verondersteld bereid te zijn op korte termijn een minimale kennis van het Nederlands taal te verwerven.

Aanbod:

 • een uitdagende en afwisselende job
 • kansen tot zelfontwikkeling en veel opleidingskansen binnen en buiten uw vakgebied
 • een boeiende, internationale en hooggekwalificeerde werkomgeving
 • een aantrekkelijk loon met een mooi pakket aan extralegale voordelen
 • een landelijke en groene omgeving, zonder file-stress

 

Onderzoeksprojectleider

SCK-CEN, Mol
Permanent contract
Civil Engineer, Bio Engineer
Master
No experience
Graduate