Skip to main content

Warning message

Onderzoeksexpert Translationeel Onderzoek 'Kanker en Zwangerschap'

Onderzoeksexpert Translationeel Onderzoek 'Kanker en Zwangerschap'

OZK-2019-2

Het onderzoek in het Laboratorium Gynaecologische Oncologie omvat 4 belangrijke gebieden: Kanker en zwangerschap: Onze focus ligt op de continue follow-up op lange termijn van kinderen die prenataal werden blootgesteld aan chemotherapie. In dit kader presteren we in vitrotransplacentale onderzoeken. We hebben ook een speciale interesse in borstkanker tijdens de zwangerschap. Onderzoek op beide gebieden wordt uitgevoerd in een internationale en interdisciplinaire setting. Onze groep is de voorhoede van de Europese task force "Kanker in de zwangerschap". Endometriumkanker, inclusief baarmoeder sarcomen: Ons doel is om de behandeling te verbeteren door zich te concentreren op "gerichte" behandeling. In het bijzonder ligt de focus op immunotherapie en het opzetten van xenotransplantaten. Ovariële en baarmoederhalskanker: We zijn intensief op zoek naar nieuwe screening-, prognostische en voorspellende markers (zowel genetische als proteomische) voor deze kankertypes. Farmacogenetica van
borstkanker: Ons doel is om SNP's te identificeren die van invloed zijn op de respons van borstkanker op de behandeling en op bijwerkingen van de baarmoeder bij patiënten met een ER-positieve tumor behandeld met tamoxifen. Om de pathogenese van aromatase-gerelateerde artralgie te bestuderen, richten we ons op de insulineachtige groeihormoonroute, waarbij studies in een diermodel worden gecombineerd met patiëntstudies. Voor haar translationeel borstkankeronderzoeksprogramma werkt het Laboratorium voor Gynaecologische Oncologie nauw samen met de Translational Cancer Research Unit in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus, Antwerpen. Dit onderzoeksprogramma is gericht op het begrijpen van de moleculaire en biologische aspecten van de metastatische cascade en richt zich op het ontdekken van biomarkers voor gepersonaliseerde geneeskunde.

* In nauwe samenwerking met ZAP/clinici werk je mee aan het conceptuele design van moleculaire 'kanker en zwangerschap'-gerelateerde onderzoeksprojecten.

* Specifiek zet je in op het gebruik van genoomwijde analyses van (celvrij) DNA en RNA, en bouw je het gebruik van 'liquid biopsies' voor kankerdetectie verder uit, o.a. door middel van implementatie van nieuwe onderzoekstechnieken.

* Je neemt actief deel aan het 'Liquid Biopsy' platform van het Leuvens Kanker Instituut en vanuit die positie faciliteer je de samenwerking tussen het Departement Oncologie en het Departement Menselijke Erfelijkheid

* Je verwerkt, analyseert en interpreteert onderzoeksresultaten en draagt in belangrijke mate bij aan de publicatie output van het onderzoeksteam.

* Je bent je verantwoordelijk voor de praktische realisatie van de geplande onderzoeksactiviteiten. Je coördineert het labowerk en staat in voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van doctoraatsstudenten en laboranten.

* Je deelt je expertise en onderzoeksresultaten binnen en buiten de onderzoeksinstelling, op (inter)nationale fora.

* Je speelt een belangrijke ondersteunende en/of aandrijvende rol bij diverse organisatorische, financiële en administratieve aspecten van de labowerking: werving van (inter)nationale fondsen via projectaanvragen, dagelijks beheer van onderzoekskredieten, opstellen van experimentele protocols, opstellen van budgetramingen voor personeel en werkingskosten, medeverantwoordelijkheid over labo-infrastructuur.

* Je hebt een diploma van Bio-ingenieur met doctoraat of je beschikt over een gelijkwaardige ervaring.

* Je hebt 10 jaar of meer ervaring in biomedisch onderzoek, waarvan minstens 5 jaar in klinisch-translationeelkankeronderzoek.

* Je hebt een uitgebreide kennis van en expertise met genoomwijde sequencing technologieën en met liquid biopsies in de context van oncologie.
* Je beschikt over een uitgebreide technische kennis en expertise in moleculaire technieken voor analyse van celvrij DNA, genomisch DNA, RNA en eiwitten.
* Je hebt reeds met succes (inter)nationale projectaanvragen geschreven en hebt een aanzienlijke ouputlijst opgebouwd, onder andere in het translationele onderzoeksdomein.

* Je hebt een ruime ervaring in het samenwerken met clinici en met netwerken over verschillende disciplines heen.

* Je bent organisatorisch sterk en werkt gestructureerd en nauwkeurig. Je kan zeer goed omspringen met cijfergegevens en datasets en hebt een grondige, gevorderde kennis van softwaretoepassingen voor dataverwerking.

* Je hebt uitstekende communicatievaardigheden, gesproken maar vooral ook geschreven, in het Engels en het Nederlands.

Wij bieden een fulltime functie (d.w.z. met minimaal een aanstellingspercentage van 80%) in het onderzoekskader voor onbepaalde duur in een unieke multidisciplinaire omgeving

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Frédéric Amant, tel.: +3216344273, mail: frederic.amant@kuleuven.be.

Onderzoeksexpert Translationeel Onderzoek 'Kanker en Zwangerschap'

KU Leuven, Antwerp
R&D Engineer