Skip to main content

Warning message

Omgevingsbeheersingstechnologie voor menselijke gezondheid

De Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen verwelkomen aanvragen voor een voltijdse academische positie bij het Departement Biosystemen. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekende interdisciplinaire onderzoeksachtergrond en onderwijscompetentie, met de bedoeling om het programma Human Health Engineering te versterken en een onderzoeksprogramma op te zetten in het domein van Omgevingsbeheersingstechnologie voor Menselijke Gezondheid in de Afdeling Dier en Mens (A2H) van het Departement Biosystemen. De afdeling A2H focust zich op het uitvoeren van baanbrekend onderzoek om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van individuele levende organismen (dieren en mensen) te verbeteren door technologie te integreren met nieuwe proceskennis over (epi) genetica, immunologie, microbiologie, voeding, fysiologie, bio-omgeving en bio-respons.

* U dient houder te zijn van een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen, ingenieurswetenschappen, wetenschappen of in een ander domein dat relevant is voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma. Ervaring met omgevingsbeheersingstechnologie is een vereiste.
* U hebt een uitstekende staat van dienst in onderzoek zoals blijkt uit internationale peer-reviewed tijdschriftpublicaties.
* U beschikt over zeer goede onderwijs- en opleidingsvaardigheden zodat je een belangrijke bijdrage kan leveren aan de onderzoeksoutput van het departement en aan de kwaliteit van het onderwijsprogramma.
* U hebt internationale onderzoekservaring.
* U beschikt over organisatorische vaardigheden en staat open voor samenwerking. U bezit ook leiderschapscapaciteiten binnen een universitaire context.
* Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
* De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
* Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands/Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands/Engels te verwerven.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U zal werken in Leuven, een historische, dynamische en levendige stad in het hart van België, op 20 minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

U wordt ondersteund met een doctoraatsstudent en hebt toegang tot de unieke onderzoeksfaciliteiten voor het meten van mens-omgeving interacties van de Afdeling Dier en Mens van de KU Leuven.

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. ir. Bart Nicolai, tel.: +32 16 32 23 75, mail: bart.nicolai@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Omgevingsbeheersingstechnologie voor menselijke gezondheid

KU Leuven, Leuven
Apply before: