Skip to main content

Moodle developer

Taakomschrijving

Als adviseur Moodle Developer zorg je voor de verdere uitbouw van een nieuwe (externe) digitale leeromgeving voor AP hogeschool. Je doet dat door de bestaande open-source (Moodle) omgeving up-to-date te houden, plugins te installeren en te onderhouden, plugins, modules en kleine en grote projecten te analyseren en te programmeren. Samen met de collega’s van de dienst ICT en de dienst Onderwijsontwikkeling -en innovatie optimaliseer je de platformen, om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening en een doeltreffende werking te garanderen.

Je staat onder andere in voor:
• Het analyseren, ontwikkelen, optimaliseren en uitbouwen van de diverse webapplicaties door middel van objectgeoriënteerd programmeren met PHP 7.0 en javascript, gekoppeld aan een .NET backend. Je werkt met de verschillende databases zoals MSSQL en MySQL/MariaDB en kan API’s en REST-services gebruiken bij het ontwikkelen van de webapplicaties. Tijdens het programmeren pas je het principe van versiebeheer toe, de hogeschool gebruikt daarvoor Git.
• Het ontwikkelen en updaten van processen. Je beheert het overzicht van de toepassingen van de digitale leeromgeving en zorgt ervoor dat alles up-to-date is. Hiervoor volg je mee de security, patches en updates van de webplatformen op die in gebruik zijn. Je actualiseert de tools in kwestie bij wijziging van interne processen of wetgeving (bv. privacy). Je verstrekt eveneens de documentatie m.b.t. webplatformen; je werkt onder meer procedures uit, zorgt voor automatisaties en schrijft richtlijnen voor het gebruik van digitale platformen. Daarenboven ben je mee verantwoordelijk voor het rechtenbeheer en sta je mee in voor de implementatie en technische ondersteuning ervan.
• Het volgen van de evoluties en trends in webontwikkeling, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving (o.a. GDPR), als specifiek binnen de Moodle-community, alsook binnen omgevingen zoals WordPress, Angular en Drupal. Je initieert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen, door o.a. de werking van platformen die je beheert te evalueren en voorstellen te doen tot verbetering of uitbreiding. Je staat ook open voor vernieuwing, ziet de voor- en nadelen van open source, leert snel en wisselt je ervaring en kennis uit met zowel technische specialisten als met collega’s die voor de functionele kant zorgen.
• Je ontwikkelt een omgeving die verschillende technologieën veilig samenbrengt. Het gaat hier dan over inschrijvingen, betalingen en uiteindelijk opleidingen, met de AP Motor als kern.
• Als technisch expert binnen de Moodle-omgeving stuur jij de teamleden aan die zorgen voor de functionering van het platform, en heb je nauw contact met de Applications Manager, het aanspreekpunt binnen Onderwijsontwikkeling -en innovatie alsook de Service Desk die met de gebruiker in contact staat.

Profiel

• Je hebt enkele jaren ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van websites en applicaties. 
• Je hebt een uitgebreide kennis van programmeertalen (PHP 7.0, javascript, C#.NET), je kent objectgeoriënteerd programmeren en je weet voldoende van markup languages (HTML, CSS) om daarin bugs op te lossen. Je bent vertrouwd met omgevingen zoals WordPress, Angular en Drupal. Je weet hoe je met databases (MSSQL, MySql/MariaDB) moet omgaan en je bent bekend met API's en REST-services. Je vindt bij voorkeur ook je weg in een Linuxomgeving. Daarnaast ken je het principe van werken met versiebeheer (Git).
• Je kan je aanpassen aan code-styling regels en schrijft en onderhoudt documentatie.
• Enige ervaring met open source-toepassingen zoals Moodle, WordPress, Angular en Drupal is een meerwaarde, je weet ook dat Google en Stackoverflow je beste vriend zijn, maar beseft voldoende dat code zonder meer copy/pasten niet veilig is.
• Je schrikt niet terug van een administratief kantje aan je werk en je weet hoe je een functionele analyse maakt en begeleidt. 
• Je beschikt over een gedegen geschreven en gesproken kennis van het Engels.

Je beschikt over de volgende competenties:
• Integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse platformen, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.
• Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie uit databases en koppelingen, en beoordeelt de beschikbare alternatieven.
• Beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissingen nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn. Je bent stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken.
• Adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. de eigen expertise.
• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel in team, als zelfstandig werken. Je bent in staat constructief overleg te plegen met collega's en leidinggevenden, en weet feedback m.b.t je werkwijze probleemloos te verwerken. Je hecht belang aan goede communicatie binnen het team en stimuleert samenwerking.
• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne (studenten en onderwijzend personeel) en externe (o.a. collega's van andere onderwijsinstellingen) belanghebbenden op een efficiënte manier begeleiden en informeren aangaande de digitale omgevingen.
• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en betrokkenen.
• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Aanbod

Je wordt contractueel (bepaalde duur) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 19-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022.

Moodle developer

AP Hogeschool Antwerpen, Antwerp
Contract type: 
Internship, Temporary, Freelance
Categories: 
Developer