Skip to main content

Warning message

Metaalwinning uit minerale stromen

Metaalwinning uit minerale stromen

Aan de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departementen Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken, Campus Groep T Leuven is er een interdepartementale, voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van metaalwinning uit minerale stromen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier, affiniteit met industriële toepassingen en met onderwijscompetentie op het gebied van chemische ingenieurstechnieken en analytische chemie. ChEMaRTS is als onderdeel van de Sustainable Engineering onderzoeksgroep actief op Campus Groep T Leuven (https://iiw.kuleuven.be/groept/onderzoek) van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Deze faculteit werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk
zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld. Het onderzoek van ChEMaRTS spitst zich toe op chemische aspecten van energie- en materiaal herwinning in thermische systemen en verloopt in nauwe samenwerking met de industrie. Onderzoekstopics omvatten o.a. valorisatie van minerale residu's en chemische optimalisatie van afvalverbrandingsprocessen. Deze onderzoeksgroep kan bouwen op een degelijke onderzoeksinfrastructuur, een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.

U bent houder van een doctoraat in de wetenschappen of (industriële) ingenieurswetenschappen chemie, chemische ingenieurswetenschappen of materiaalkunde op een proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met hydrometallurgische processen. Onderzoekservaring rond herwinnen van materialen uit afvalstromen is een sterk pluspunt.

Industriële (onderzoeks)ervaring in de sector van de chemische of materiaaltechnologie of aanverwante, bij voorkeur in een internationale omgeving, is een sterk pluspunt. Een aantoonbaar netwerk in relevante industriële sectoren zoals bv. de metaal- of afvalverwerkende sector wordt bijzonder gewaardeerd.

U beschikt over een sterk (toegepast) onderzoeksdossier in het vakgebied. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in internationale tijdschriften, boeken en/of proceedings van internationale congressen, alsook uit succesvolle projecten en valorisatietrajecten in samenwerking met de industrie. Internationale ervaring is een pluspunt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het verzorgen van academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten en bent collegiaal ingesteld.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

U werkt op de Campus Groep T in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op 30 minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partnerloopbaancoaching, ...

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren, wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Leuven

KU Leuven

Metaalwinning uit minerale stromen

KU Leuven, Leuven