Skip to main content

Mechanical Discipline Engineer regio Kempen

Omschrijving:

- Fungeren als technisch eindverantwoordelijke gedurende de technische fase van projecten en verlenen van technische adviezen binnen het vakgebied, aan interne en externe partijen, met als doel te komen tot een uitvoering van het project dat voldoet aan de vooropgestelde standaarden en projectvereisten.
- Signaleren, analyseren en aanpakken van complexe problemen en op zoek gaan naar oplossingen binnen het eigen vakgebied met als doel een vlotte uitvoering te bekomen of defecten aan de installaties te vermijden.
- Fungeren als kennisdrager voor het vakgebied binnen de organisatie met als doel specifieke informatie binnen de organisatie te centraliseren, delen, standaardiseren en te borgen.
- Waken over de technische installaties binnen het eigen vakgebied met als doel de werking en de functionaliteit ervan te waarborgen op lange termijn.
- Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van projecten met technische diepgang, binnen het eigen vakgebied in samenwerking met andere medewerkers, met als doel het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen.
- Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.
- Coƶrdineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiƫnte wijze tot een goed einde te brengen.
- Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en voorschriften te borgen.

Mechanical Discipline Engineer regio Kempen

Freelancenetwork.be, Antwerp
Categories: 
Engineering
Apply before: