Skip to main content

Linux System Engineer

Taakomschrijving

 • Passende en innoverende oplossingen uitwerken voor technische infrastructuren zodat de vragen van de klant beantwoord worden :
 • Bijdragen aan het operationeel beheer van de infrastructuren zodat de continuïteit van de dienst verzekerd wordt
 • De activiteiten coördineren om ervoor te zorgen dat de infrastructuurprojecten waarvoor hij verantwoordelijk is, optimaal worden uitgevoerd
 • De opvolging van technische infrastructuren verzekeren zodat ze kunnen evolueren
 • De documentatie en procedures inzake technische infrastructuren definiëren, opstellen en implementeren zodat het beheer en het onderhoud van de technische infrastructuur optimaal zijn
 • Deelnemen aan de begeleiding van het personeel van het team zodat de expertise ontwikkeld wordt en de kwaliteit van de geleverde dienst geoptimaliseerd wordt
 • De rol van domeinverantwoordelijke en van productverantwoordelijke vervullen (wanneer aangesteld als dusdanig) teneinde de visie van de klant te bepalen in het beoogde domein
 • De regels inzake informatieveiligheid bij de klant kennen, respecteren en toepassen om de continuïteit van de organisatie te garanderen, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en de terbeschikkingstelling van de verwerkte gegevens
 • Profiel omschrijving

 • U hebt een Bachelor of een Master in IT of een gelijkaardige ervaring
 • U betoont tenminste 5 jaren ervaring in een gelijkaardige positie
 • U hebt een goede kennis van Linux
 • U hebt een goede kennis van Redhat en Centos
 • U hebt een goede kennis van Virtualisation (intel based)
 • U hebt een goede kennis van integratie, storage, netwerk
 • U hebt een goede kennis van HAproxy, nginx
 • Kennis in de volgende technologieën worden als troef beschouwdAnsible en Ansible TowerRedhat SatelitteDocker swarmKubernetesCouchDBElastic search en ELK stackGITpostgreSQLZabbix
 • U hebt een goede kennis van virtualisatieoplossingen
 • U betoont kennis van Project Management en IT service management
 • U bent resultaatgericht en hebt met hoge verantwoordelijkheidszin
 • U bent klantgericht met sterke interpersoonlijke skills
 • U betoont een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
 • Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau Zeer Geheim, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

  Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

  Indien je je kandidaat stelt voor een functie bij de Veiligheid van de Staat word je gevraagd om enige discretie aan de dag te leggen en je communicatie hierover binnen uw directe en indirecte omgeving te beperken.

  Wij bieden

  Onze federale overheid is volop aan het informatiseren: van cyber security uitdagingen tot digitale communicatie, van netwerkverbeteringen om onze nieuwe manier van werken te ondersteunen tot complexe ontwikkelingsprojecten en optimalisatietrajecten van bestaande applicaties. Wil je hieraan meewerken en zo een maatschappelijke meerwaarde creëren, terwijl je ook aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en maximale mogelijkheden krijgt om je ambities waar te maken? Dan bieden we je een duidelijk doel in een stimulerende omgeving en een zeer competitief salarispakket met een hele reeks extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteit, pensioenfonds). Tevens hechten we veel belang aan een gezonde balans tussen werk en privé en zijn onze kantoren zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Deel deze vacature via

  of

  Linux System Engineer

  Egov Select, Brussels
  Categories: 
  System Engineer, System
  Degree level: 
  Bachelor
  Master