Skip to main content

Lead Entreprise Architect

  • In samenwerking met verschillende architecten (systemen, toepassingen, gegevens, ...) en andere stakeholders (product owners, beveiliging, PMO, ...) bedenk je de Enterprise Architecture, die je vorm geeft met het oog op het hanteren van best practices en een voortdurend streven naar verbetering.
  • Je definieert, ontwikkelt, verbreedt en wijzigt de Enterprise Architecture in functie van nieuwe eisen en/of een evoluerende context.
  • Je werkt een architecturaal plan uit dat je handhaaft, samen met een evolutieve roadmap die de strategische oriëntatie van de informatica-architectuur definieert en communiceert.
  • Je raadpleegt, adviseert en begeleidt de projectteams op het vlak van de architecturale normen.
  • Je overlegt en adviseert rond de uitbouw van een geïntegreerd cybersecurity framework voor het bedrijf.
  • Je bestudeert, evalueert en experimenteert met nieuwe methodologieën, technologieën en oplossingen.
  • Je werkt samen met de gewestelijk Enterprise Architect en de Enterprise Architects van andere Brusselse instellingen aan het beheer van het informatiesysteem door evoluties van de informaticamodellen voor te stellen. 
  • Je formuleert adviezen en aanbevelingen over de architectuur van toepassingen, data en technologie. 
  • Je analyseert de recente technologische ontwikkelingen. Je identificeert hun mogelijke toepassingen door het uitvoeren van impact- en haalbaarheidsstudies. 

PMO, Frameworks, Modélisation, Architecture, Impact, Administration, Ambitie, Cybersécurité, Orientation, Planten, PMO, Gestion de projets, Architectuur, Systeemarchitectuur, Informatisering, S-Lang, Platformen, Concertation, Ambition, Base de données, Archimate, Ingénierie, Sécurité, Présentation, Informatica, Bilingue, Consulting, Human Capital, Route, Informatique, Abstract, Impact, Google, IT architecture, BPMN, Best Practices, UML, Devsecops, ICT, Microsoft Azure, Ntier, Ntier, Confidentialité, Technologie, Esprit d'équipe, Samenwerking, Scrum, Bilingual, Devsecops, Engineering, BPMN, Framework, Windows Azure, Projectbeheer, TOGAF, Communication, Optique, Informatiesysteem, Cloud, Cloud, Google, SOA, Architecture, Loodsen, Enorm, Engagement, Développement, Fourrures, Cyber Security, Scrum, Méthodologie, SOA, ICT-markt

Lead Entreprise Architect

CIRB - CIBG, Brussels
Categories: 
IT, Developer, Business Analyst, Business Analyst, Product Manager, Product Manager, Project Management, Quality / Security / Environment, Cybersecurity, Engineering, Enterprise Architecture, Enterprise Architect, Cloud Consultant, Project Management Officer
Apply before: