Skip to main content

IT

Function

ele tests van de ontwikkelde toepassingen uitvoeren en opvolgen

 • Gebruikers begeleiden of opleiden over de nieuwe vakprocessen en toepassingen
 • Gegevensdragers opstellen voor informatiedoorstroming of opleiding en deze doorgeven aan de betrokken personen
 • Lastenboeken en functionele en algemene specificaties uitwerken, bijwerken en aan de opdrachtgever overmaken
 • Overgaan tot het uitvoeren van functionele en technische verbeteringenDe applicatie uitrollen (parametrering, opvolging, ...)
 • Samen met informatici een softwarepakket kiezen en een werkwijze aanbevelen voor de toepassing in de onderneming (ontwerp, ontwikkeling, uitrol)
 • Strategische keuzes voor de evolutie van de informatiesystemen van de onderneming bepalen en aanbevelen
 • Behoeften van de opdrachtgever identificerenVakprocessen analyserenOpportuniteit en uitvoerbaarheid evalueren
 • Controleren of de gebruikers de informatiesystemen gelijkvormig gebruiken (regels, procedures, ...)
 • IT

  Konvert, Maldegem
  Categories: 
  IT, Developer
  Apply before: