Skip to main content

Warning message

Inspecteur·trice afvalstoffenbeheer

Als inspecteur of inspectrice houd je toezicht op de naleving van de milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer in het bijzonder m.b.t. het beheer van afvalstoffen (productie, inzameling, overbrenging, verwerking, rapportering, analyse, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid…van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen).

De taken bestaan uit:

 • Je voert inspectiebezoeken uit in bedrijven.
 • Je informeert de bedrijven over de toepassing van de wetgeving.
 • Je neemt maatregelen bij het vaststellen van overtredingen, in overleg met de hiërarchie.
 • Je analyseert documenten en technische rapporten.
 • Je stelt verslagen, brieven en processen-verbaal op.
 • Je werkt mee aan projecten i.v.m. inspectieprocedures, afvalstoffenbeleid, technische voorwaarden voor overheidsopdrachten,….
 • Je neemt deel aan (interregionale) overlegcomités.
 • Je werkt samen met partners, zoals de inspecteurs van andere gewesten, de gemeenten of politiezones.
 • Je volgt de evolutie van de Europese en de regionale wetgeving rond het afvalstoffenbeheer.
 • Je volgt de ontwikkelingen rond de circulaire economie en de effecten hiervan op het afvalstoffenbeheer.Diploma*
Master in de wetenschappen (chemie, fysica, biologie, geologie, geografie, industrieel ingenieur, wiskunde… )
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

> Ervaring niet vereist
> In het bezit zijn van een rijbewijs B

Technische competenties

 • In staat om wetenschappelijke gegevens kritisch te analyseren en te begrijpen.
 • In staat om rapporten en wetgeving te begrijpen.
 • Vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je behandelt dossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Informaticakennis: gebruik van Word, Excel, PowerPoint.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Inspecteur·trice afvalstoffenbeheer

Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement, Brussels
Categories: 
Engineer, Industrial Engineer, Chemical Engineer, Chemical Engineer, Chemical Engineer, Production Engineer, Technical Consultant
Degree Level: 
Master
Apply before: