Skip to main content

Inspecteur·trice

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

We zijn momenteel op zoek naar een (m/v/x) Inspecteur·trice

Functieomschrijving:

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Geïntegreerde controles.

Het departement Geïntegreerde controles voert preventieve controles uit op tal van bedrijven volgens een op voorhand vastgelegd inspectieprogramma. Als inspecteur·trice houd je toezicht op de naleving van de milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer in het bijzonder van de wetgeving van toepassing op de bedrijven geviseerd door de bijlage 1 van de richtlijn industriële emissies. Je werkt mee aan transversale projecten binnen de afdeling die als doel hebben onze processen voortdurend te verbeteren en te actualiseren en de inspectiedienst voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

 • Je voert al dan niet aangekondigd inspectiebezoeken uit in bedrijven om de installaties en het respect van de wetgeving te controleren.
 • Je voert bemonsteringen uit van afvalwater voor de controle van lozingsnormen en je superviseert de uitvoering van luchtmetingen ter controle van de luchtemissies.
 • Je informeert en adviseert de bedrijven over de toepassing van de wetgeving.
 • Je neemt in functie van de ernst van de overtredingen onmiddellijk bepaalde maatregelen, in overleg met de hiërarchie.
 • Je analyseert documenten en technische rapporten.
 • Je volgt de dossiers administratief op: je stelt een verslag op en trekt conclusies, op basis waarvan je vervolgens een brief en/of proces-verbaal opstelt.
 • Je stelt je dossier voor en verdedigt dit in geval van beroep bij het Milieucollege op basis van een proces-verbaal dat je opgesteld hebt.
 • Je werkt mee aan beleidsvoorstellen op basis van je expertise en terreinervaring.
 • Je werkt actief mee aan het opstellen van inspectietools, procedures, etc.
 • Je werkt samen met partners, de gemeenten of politiezones, om de naleving van de wetgeving op het terrein te bevorderen en om informatie en kennis uit te wisselen.
 • Je houdt je kennis op het vereiste niveau door deel te nemen aan opleidingen en studiedagen.
 • Je kunt complexe regelgeving begrijpen, toepassen en verduidelijken voor niet-ingewijden. Op termijn kan je evolueren naar een referentiepersoon binnen de afdeling voor wat betreft de kennis van de wetgeving in een bepaald domein.
 • Je beheert projecten of neemt deel aan projecten met een transversaal karakter binnen de afdeling.
 • Je volgt desgevallend overheidsopdrachten op.

Profiel:

Diploma:
Master in een wetenschappelijke richting (chemie, fysica, biologie, geologie, geografie, industrieel ingenieur, … )

Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring in het domein van inspecties, audit, milieuconsulting, veiligheidsadvies, controle of met het beheren van projecten is een troef

Technische competenties:

 • Goede kennis van milieuproblemen.
 • Basiskennis van de wetgeving is een troef.
 • Vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Word, Excel, PowerPoint.
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod:

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Interesse?

Solliciteer uiterlijk op 22/07/2020 met cv en motivatiebrief via onze site, klik op de button Solliciteren.

 

 

 

Inspecteur·trice

Leefmilieu Brussel, Brussels
Contract Type: 
Permanent contract
Categories: 
Industrial Engineer
Degree Level: 
Master
Years of experience: 
All Levels
Career level: 
Graduate
Apply before: 
Wed, 22/07/2020
Name of recruiter: 
Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement