Skip to main content

ICT-AADA Ingenieur A2 - via Talent Exchange (FOD Financiën) (m/v/x)

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor  statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur  van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exch....

Je zal binnen de Stafdienst ICT als Service Delivery Manager verantwoordelijk zijn op het vlak van ICT voor verschillende projecten van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA).

Je werkt hiervoor nauw samen met zowel het Nationaal Expertisecentrum Douane en Accijnzen (CNECDA) als met de interne diensten van de stafdienst ICT en de stafdienst Budget & Beheer.

Je zal tewerkgesteld worden in de cellen ICT-AADA Logistiek en Detectie.

Taken

- Je bouwt de nodige technische expertise op, samen met het team, in de onderstaande niet limitatieve lijst van specifieke technische domeinen, ook services genoemd :

 • Communicatiemiddelen (GSM/GPRS, Tetra radio, Half-duplex portofoon, Track/Trace, …)
 • Artificiële Intelligentie
 • Detectiemiddelen
 • Observatiemiddelen
 • Scanningsystemen (vaste en mobiele in lucht)havens, Megaports (zeehavens)
 • Controlesystemen openbare weg ( TACHO, ANPR, inrichting bureelvoertuig zoals scanner/printer, betaalterminal, …)
 • Specifieke software en hardware voor de AADA
 • Specifieke (fiber)netwerken
 • Ondersteuning Labo AADA
 • Ondersteuning Maritiem Informatie Kruispunt en Kustwachtcentrale
 • - Je onderhandelt over de dienstverleningsniveaus (‘Service Levels’) en definieert deze in overleg met de klant in SLA’s (Service Level Agreements).

  - Je volgt de kwaliteit op van deze geleverde services om deze te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de klant.

  - Je verzekert dat de toekomstige ICT-noden van de services, tijdig overwogen, gepland en geïmplementeerd worden in samenspraak met CNECDA.

   - Je geeft de nodige ondersteuning bij het proces van openbare aanbestedingen van materieel en diensten in de diverse services. Je komt tussen bij het opstellen van de technische specificaties van bestekken en neemt deel aan evaluatiecommissies.

  - Je voert samen met de projectleider van CNECDA de projectcoördinatie uit voor de realisatie van nieuwe services, dit in samenspraak met AADA, de interne diensten van de Stafdienst ICT en eventuele externe partijen zoals firma’s en andere overheidsdiensten.

   - Je optimaliseert de capaciteit van de ICT-infrastructuur om een kostenefficiënt en aangehouden niveau van beschikbaarheid te realiseren.

   - Je zoekt bij noodgevallen naar oplossingen en verzekert dat de ICT-services hersteld worden binnen de overeengekomen tijdspanne. Zo wordt de continuïteit van de werking van de AADA verzekerd.

   - Je verzamelt, registreert, analyseert en rapporteert over het functioneren van de services via de aangeleverde tools.

   - Je bewaakt het toegekende budget voor de services en keurt de overeenkomstige facturatie goed.

  ICT-AADA Ingenieur A2 - via Talent Exchange (FOD Financiën) (m/v/x)

  Selor, Brussels
  Contract Type: 
  Temporary fixed-term contract
  Categories: 
  Finance, Engineering
  Apply before: