Skip to main content

Warning message

i-Learn senior onderzoeker learning analytics

i-Learn senior onderzoeker learning analytics

BAP-2019-337

ITEC is een onderzoeksgroep van de KU Leuven en imec, Vlaanderens hightech onderzoeks- en innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologieën. Op de campus Kortrijk van de KU Leuven verenigt ITEC onderzoekers van drie verschillende faculteiten (Psychologie & Pedagogische wetenschappen, Letteren en Geneeskunde) en vijf disciplines (onderwijspsychologie, statistiek, toegepaste linguïstiek, datawetenschap en informatica) om samen te werken rond onderzoeksthema's in educatieve technologie, zoals het instructioneel design en de effectiviteit van online leeromgevingen (bv. e-learning, serious games), statistische modellering, algoritmes voor adaptief leren en natuurlijke taalverwerking. ITEC maakt structureel deel uit van imec en neemt de aansturing op zich van het onderzoeksprogramma imec Smart Education, waarbinnen een breder interuniversitair team van onderzoeksgroepen interageert (ook van de UGent en de VUB), met onder andere ook imec Academy. Het onderzoeksprogramma imec Smart
Education zet in op onderzoekslijnen rond het gebruik van technologieën zoals wearables, artificiële intelligentie of learning analytics. Als senior onderzoeker learning analytics krijg je volop alle kansen om jezelf verder te ontwikkelen in je professionele carrière en krijg je alle opportuniteiten om het netwerk van partners verder uit te bouwen in de bloeiende markt van educatieve technologie.

Als postdoc learning analytics ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing van het project i-Learn waarvan het doel is om via een open portaalspecifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit basis en secundair onderwijs zodat zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof kunnen aanbieden. Zo kunnen ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen. Je zal samen met collega's bijdragen aan het bepalen van de effectieve noden bij de scholen, leerkrachten en leerlingen te bepalen van gepersonaliseerd leren, en aan het continu benchmarken en monitoren van de effectiviteit van het programma.

Concreet betekent dit dat je mee verantwoordelijk bent voor:
* het in kaart brengen van de typologie voor gepersonaliseerd digitaal leren;
* het in kaart brengen van de specifieke noden wat betreft gepersonaliseerd leren van het Vlaamse onderwijs in het algemeen en voor specifieke doelgroepen in het bijzonder;
* het uitwerken van de nodige specificaties uit voor de technologische uitrol in de scholen;
* het continu monitoren van de effectiviteit van het ganse programma;
* het continu internationaal benchmarken van het programma;
* het actief mee nadenken over hoe dit project zo breed mogelijk uitgerold kan worden en hoe de oplossingen op een duurzame manier kunnen worden ingezet.

Jouw specifieke invalshoek in deze opdracht zal deze van learning analytics zijn. Dit houdt in dat je in deze opdracht zal focussen op het welk soort van data (kunnen) verzameld worden, welke tools hiervoor (kunnen) gebruikt worden, welke informatie deze data kunnen opleveren, welke concrete data-analytische technieken kunnen helpen om deze informatie bloot te leggen, hoe we deze informatie concreet kunnen gebruiken voor het ondersteunen en personaliseren van het leren.
Je zal in een multidisciplinair team werken, bestaande uit 35 onderzoekers en je rapporteert aan de 4 Principal Investigators. In je dagelijkse job werk je nauw samen met de andere collega's van het projectteam binnen ITEC, en breder binnen imec en KU Leuven.

* Je behaalde de graad van doctor (bijvoorbeeld in de pedagogische wetenschappen,psychologie, statistiek, of computerwetenschappen) met een topic gerelateerd aan dit project (bijv. rond learning analytics, educatieve technologie, educational measurement, of psychometrie).
* Je hebt interesse in de onderzoekstrajecten van ITEC.
* Je hebt een heel goede beheersing van het Engels en bij voorkeur ook van het Nederlands (zowel in mondelinge communicatie, als op vlak van lezen en schrijven).
* Je bent een teamplayer, je hebt leidinggevende capaciteiten en je kan medewerkers motiveren.
* Je bent flexibel, overtuigend en je hebt zin voor initiatief.
* Je bent stressbestendig en kan gemakkelijk omgaan met deadlines.

We vragende kandidaten vriendelijk om naast hun meer gedetailleerde CV een korte motivatiebrief toe te voegen waarin ze hun interesse voor deze vacature uiteenzetten.

In deze rol vertegenwoordig je een onderzoeksinstituut dat zich richt op het excelleren in onderzoek en positieve maatschappelijke effecten teweeg tracht te brengen. Je krijgt de kans om jezelf te ontplooien door te leren over het EdTech-landschap, het (internationale) netwerk waarin wij opereren (typisch de triple helix; maatschappelijke en economische spelers, de academische wereld en het onderwijs) en om invloed te hebben op ontwikkelingen rond onderwijs en leren. Deze functie biedt flexibiliteit, de mogelijkheid om samen met een enthousiast team in een stimulerende multiculturele en multidisciplinaire omgeving te werken en continu te leren. Je werkplek bevindt zich op de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk.

We bieden een voltijdse tewerkstelling als postdoc onderzoeker voor 1 jaar (verlengbaar tot 3 jaar mits positieve evaluatie).
Naast een marktconform salaris biedt de KU Leuven ook een aantal bijkomende voordelen, zoals de mogelijkheid tot flexwerken, een hospitalisatieverzekering, ecocheques, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige maaltijden, een KU Leuven-fiets,...

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Wim Van Den Noortgate, tel.: +3256246151, mail: wim.vandennoortgate@kuleuven.be of mevrouw Ine Windey, tel.: +32 56 24 64 19, mail: ine.windey@kuleuven.be.

i-Learn senior onderzoeker learning analytics

KU Leuven, Kortrijk
Statistical Engineer, R&D Engineer
Senior