Skip to main content

Warning message

i-Learn doctoraatsbursaal learning analytics

i-Learn doctoraatsbursaal learning analytics

BAP-2019-336

ITEC is een onderzoeksgroep van de KU Leuven en imec, Vlaanderens hightech onderzoeks- en innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologieën. Op de campus Kortrijk van de KU Leuven verenigt ITEC onderzoekers van drie verschillende faculteiten (Psychologie & Pedagogische wetenschappen, Letteren en Geneeskunde) en vijf disciplines (onderwijspsychologie, statistiek, toegepaste linguïstiek, datawetenschap en informatica) om samen te werken rond onderzoeksthema's in educatieve technologie, zoals het instructioneel design en de effectiviteit van online leeromgevingen (bv. e-learning, serious games), statistische modellering, algoritmes voor adaptief leren en natuurlijke taalverwerking. ITEC maakt structureel deel uit van imec en neemt de aansturing op zich van het onderzoeksprogramma imec Smart Education, waarbinnen een breder interuniversitair team van onderzoeksgroepen interageert (ook van de UGent en de VUB), met onder andere ook imec Academy. Het onderzoeksprogramma imec Smart
Education zet in op onderzoekslijnen rond het gebruik van technologieën zoals wearables, artificiële intelligentie of learning analytics. Als doctoraatsstudent learning analytics krijg je volop alle kansen om jezelf verder te ontwikkelen in je professionele carrière en krijg je alle opportuniteiten om het netwerk van partners verder uit te bouwen in de bloeiende markt van educatieve technologie.

Het doctoraatsonderzoek kadert binnen het i-Learn project, waarvan het doel is om via een open portaal specifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit basis en secundair onderwijs zodat zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof kunnen aanbieden. Zo kunnen ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen.

In dit doctoraatsproject staat onderzoek naar het gebruik van data in functie van gepersonaliseerde leeromgevingen centraal. Het doctoraatsproject zal vooreerst de concrete noden,het bestaande gebruik en de opportuniteiten van learning analytics in het Vlaamse onderwijs in kaart brengen. Vervolgens worden technieken voor de beschrijving, verklaring en voorspelling van cognitieve en niet-cognitieve leeruitkomsten verder ontwikkeld, en via gerichte use cases in nauwe samenwerking (met o.a. andere onderzoekers en scholen) geïmplementeerd en geëvalueerd.

De PhD kandidaat wordt verwacht binnen een periode van 4 jaar een PhD te realiseren binnen de hoger geschetste onderzoekslijn. De kern van de PhD activiteiten zal bestaan uit het opzetten, uitvoeren en rapporteren van het PhD onderzoek. Daarnaast zal de PhD kandidaat ook beperkt aan onderwijsdienstverlening moeten doen.

Je zal ineen multidisciplinair team werken, bestaande uit 35 onderzoekers en je rapporteert aan de 4 Principal Investigators. In je dagelijkse job werk je nauw samen met de andere collega's van het projectteam binnen ITEC maar ook binnen imec en KU Leuven.

We zijn op zoek naar kandidaten die
* beschikken (of op 1 oktober 2019 zullen beschikken) over een Masterdiploma (bijvoorbeeld in de Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Statistiek of Computerwetenschappen);
*
beschikken over een grondige statistische kennis en bereid zijn zich inte werken in geavanceerde statistische technieken in het kader van learninganalytics;
* bijzondere interesse hebben in het gebruik van technologie in het onderwijs;
* zich tijdens hun opleiding minimaal hebben onderscheiden;
* creatief en kritisch-wetenschappelijk denken;
* resultaatsgericht en analytisch ingesteld zijn;
* zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
* beschikken over goede communicatievaardigheden om samen te werken binnen de onderzoeksgroep en met betrokken onderzoeks- en onderwijspartners in het i-Learn project;
* een heel goede beheersing van het Engels en bij voorkeur ook van het Nederlands hebben (zowel in mondelinge communicatie, als op vlak van lezen en schrijven).

We vragende kandidaten vriendelijk om naast hun meer gedetailleerde CV een korte motivatiebrief toe te voegen waarin ze hun interesse voor deze vacature uiteenzetten.

In deze rol vertegenwoordig je een prestigieus onderzoeksinstituut dat zich richt op het excelleren in onderzoek en positieve maatschappelijke effecten teweeg tracht te brengen. Je krijgt de kans om jezelf te ontplooien door te leren over het EdTech-landschap,het (internationale) netwerk waarin wij opereren (typisch de triple helix;maatschappelijke en economische spelers, de academische wereld en het onderwijs) en om invloed te hebben op ontwikkelingen rond onderwijs en leren.Deze functie biedt flexibiliteit, de mogelijkheid om samen met een enthousiast team in een stimulerende multiculturele en multidisciplinaire omgeving te werken en continu bij te leren. Je werkplek bevindt zich op de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk.

We bieden een voltijdse aanstelling voor 1 jaar, mits positieve evaluatie verlengd tot 4 jaar.
Naast een marktconform salaris biedt de KU Leuven ook een aantal bijkomende voordelen, zoals de mogelijkheid tot flexwerken, een hospitalisatieverzekering, ecocheques, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelige maaltijden, een KU Leuven-fiets,...

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Wim Van Den Noortgate, tel.: +3256246151, mail: wim.vandennoortgate@kuleuven.be of mevrouw Ine Windey, tel.: +32 56 24 64 19, mail: ine.windey@kuleuven.be.

i-Learn doctoraatsbursaal learning analytics

KU Leuven, Kortrijk