Skip to main content

Warning message

HTML5 Front End engineer

De bedoeling is om toepassingen te bouwen met een cloud native design in functie van webscaling, flexibele opleveringen en integratie met cloud eco-systemen. Om deze voordelen van cloud omgevingen te kunnen verwezenlijken, wordt er gebruik gemaakt van container platformen (Docker OpenShift), microservices gebaseerd design, API management, Java frameworks zoals spring/springboot en cloud gerelateerde databases.

Binnen het team dat verantwoordelijk is voor frontend ondersteuning zoeken we iemand die kan meewerken aan het verder uitwerken en ondersteunen van guidelines, frameworks en herbruikbare componenten voor Angular frontend ontwikkeling in een cloud native context.

We zoeken iemand die:

 • met open en frisse kijk naar development kijkt (end-to-end)
 • de vertaalslag kan maken van huidige verbeterpunten naar een nieuwe manier van aanpak
 • op de hoogte is van de recente en bewezen technologieën op de markt
 • synergiën opzoekt met bestaande systemen en structuren
 • in staat is om zowel functionele als technische vereisten te combineren
 • zich niet laat ontmoedigen door bestaande beperkingen en steeds blijft zoeken naar oplossingen
 • focus heeft op kwaliteit, performantie, security en stabiliteit
 • coachende vaardigheden heeft en aandacht voor structurele kennisoverdracht
 • ervaring heeft met het bouwen, onderhouden en ondersteunen van enterprise software
 • ervaring heeft met agile-werking
 • beschikt over een sterk analytisch vermogen en op een voldoende abstract niveau kan meedenken over de uitbouw van een framework dat veelzijdig en future-proof is
 • oog heeft voor kwaliteit en goed blijft presteren onder tijdsdruk
 • flexibel is en kan omgaan met plotse wijzigingen in prioriteiten.


Jouw troeven?

In de eerste plaats ben je in staat om zelfstandig te werk te gaan, gepassioneerd door coding en heb je een “we-can-do-this” mentaliteit om dezelfde doelen van het team na te streven. Verder moet je een zeer flexibele mindset en wil om continue nieuwe zaken bij te leren hebben.

Je hebt geen enkel probleem om uit je comfort zone te treden en continue nieuwe technologie aan te leren.


Daarnaast verwachten we volgende:

 • Min. 5y ervaring in enterprise software development (medior 3y-4y, senior 5y >)
 • Relevante werkervaring (in bedrijfscontext) in Java, Typescript (Angular), Jenkins, Git, Bitbucket, Nodejs...
 • Kennis van Java (bij voorkeur webservices/REST/JSON) en eventuele voorafgaande ervaring met Java frameworks
 • Kennis en ervaring met ontwikkelen in HTML5 en Atlas/Angular scripting, Maia componenten, CSS (Cascade Style Sheets)
 • Databases: Postgress, MySQL, NoSQL
 • Stevige ervaring met ontwikkeling voor front-end applicaties
 • Zeer goede kennis van software development best practices
 • (Javascript) Design patterns
 • Unit testing, continuous integration
 • Code analyse (Sonar)
 • Ervaring in een AGILE ontwikkelomgeving (Scrum, kanban)
 • Goed in multitasking en je kan werken onder strikte deadlines
 • “Quality-driven” en “detail-oriented”
 • Sterke analytische skills
 • Vloeiend in Engels, Nederlands vereist
 • Je vindt het produceren van propere, leesbare en testbare code een prioriteit

HTML5 Front End engineer

Brunel, Leuven
Categories: 
Quality, Developer, Engineer
Apply before: