Skip to main content

Warning message

Hoofd technische ploeg

We're looking for a candidate to fill this position in an exciting company.

Als hoofd van de technische dienst, geef je dagelijkse leiding aan de technische ploegen van het Sociaal Verhuurkantoor. Je maakt wekelijkse planningen op en zorgt voor een vlotte afhandeling van de ingeplande werken. Het tijdig bestellen van benodigde materialen en de opmaak van inventarissen behoren eveneens tot je takenpakket.

Als eerste aanspreekpunt voor het team patrimonium en de eigenaar-verhuurders, kan je een inschatting maken van uit te voeren herstellings- en onderhoudswerken en maak je passende offertes op.

  • Je bent tot het wettig verblijf in BelgiĆ« en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in BelgiĆ« (voor contractuele aanstelling)
  • je bent van onberispelijk gedrag
  • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
  • je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig
  • je slaagt voor de selectieproeven

Bijkomende aanwervingvoorwaarden

waaraan je bij indiensttreding moet voldoen:

  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B .

Hoofd technische ploeg

Kif Kif Beweging, Sint-Niklaas
Categories: 
R&D Engineer, Technical Consultant
Degree Level: 
No Bachelor
Apply before: